సాంతో డోమింగో దె లోస్ కొలొరాడోస్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

కాలముతో మారని
USD 50.59

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

ఆకర్షణీయమైన
USD 79.05

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సరసాలాపములు
USD 50.59

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

శాశ్వతము
USD 70.83

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రశాంతత
USD 50.59

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 50.59

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

నవీనమైన
USD 50.59

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

శక్తి
USD 60.08

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 83.48

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఏకాంతం
USD 70.83

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

తీక్షణమైన చూపు
USD 83.48

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

అంగీకారము
USD 83.48

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ముద్దులు
USD 70.83

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

జీవితము తీయనిది
USD 83.48

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 83.48

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

లొంగుబాటు
USD 83.48

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Santo Domingo de los Colorados, usually just called Santo Domingo, is a city in northwestern Ecuador. The name Santo Domingo de los Colorados – “Santo Domingo of the Dyed” – derives from a cultural custom men in the Tsachila ethnic group practice, wherein, using extracts from the achiote shrub, they dye their hair red. The group is the area’s indigenous group, and the name honours them. Additionally, a statue in Santo Domingo’s city centre recognizes and honours them. Santo Domingo, like many other cities that lie west of the Andes Mountains, has a higher tendency to flood. Flowers that can be found in and around Santo Domingo, such as in the Santo Domingo Botanical Garden, include heliconias, orchids, roses, hibiscus, lavender, and a wide variety of others.