అలెక్సాండ్రియా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

అలెగ్జాండ్రియా కేటానియ మరియు జెయింట్ పింక్, తెలుపు మరియు ఆకుపచ్చ ఆన్తురియం ఆకులు వంటివి సాధారణంగా ఉండే అనేక అందమైన తోటలకు నిలయం. పింక్ ఒలియాండర్ పొదలు తోట కాలి బాటల వెంట ఉంటాయి. ఆర్కిడ్లు మరియు లిల్లీస్ కూడా నగరంలో సాధారణంగా కనిపిస్తాయి.

అర్హత గల
USD 93.67

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

మరువలేని
USD 76.11

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

మంచి రుచి
USD 129.97

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తొలి చూపు ప్రేమ
USD 129.97

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 76.11

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

రహస్య ఆరాధన
USD 129.97

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సంతొషకరమైన వివాహము
USD 129.97

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

విశ్వాసము
USD 106.55

విశ్వాసము

24 రోజాలు

సరైన మంచితనము
USD 76.11

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అమాయకత్వం
USD 129.97

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

వైభవము
USD 106.55

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రశాంతత
USD 76.11

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము