పోర్ట్ సెడ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

స్త్రీ ప్రేమ
USD 47.65

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అంగీకారము
USD 79.94

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 66.70

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

ఏకాంతం
USD 66.70

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అందమైన స్త్రీ
USD 47.65

అందమైన స్త్రీ

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

శుభాకాంక్షలు
USD 66.70

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

కృతజ్ఞత
USD 47.65

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 47.65

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అంగీకారము
USD 47.65

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 79.94

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

కౌగిలింతలు
USD 57.57

కౌగిలింతలు

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేరణ
USD 79.94

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
జ్ఞానం
USD 47.65

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

రహస్య అభిమానము
USD 57.57

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

ఐక్యము
USD 66.70

ఐక్యము

24 మరియు

తీక్షణమైన చూపు
USD 79.94

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Lying just north of the Suez Canal the bustling city of Port Said is the third largest in Egypt, and home to the second busiest port in the country. It has quickly become a large center for commerce due to the large number of ships importing and exporting goods, which is also why it is one of the most important areas in Egypt. The large influx of imported goods also makes the city a shopper's paradise, but there is more to Port Said than its busy boutiques and stores. Along with the fascinating National Museum, the city is also home to an underwater garden and the History Garden which uses native plants and architecture to showcase important events in the city beginning with the building of the Suez Canal. Trumpet lilies, oleanders, and fragrant climbing roses can all be found telling a story in the History Garden. We can also create a stunning floral arrangement with some of Egypt's iconic flowers and deliver the bouquet for you to almost any address in Port Said.