పోర్ట్ సెడ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

స్వభావము
USD 81.79

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 45.44

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

వృధామాటలాడుట
USD 81.79

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 45.44

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సుభం కావాలి
USD 54.27

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

చిరునవ్వుతో
USD 45.44

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

శుభాకాంక్షలు
USD 63.61

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

పరవశత
USD 45.44

పరవశత

లిల్లీలు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రలోభం
USD 76.23

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 54.90

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

నమ్రత
USD 45.44

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

మంచి రుచి
USD 76.23

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ముద్దులు
USD 63.61

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

పండుగ
USD 76.23

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

తృప్తి
USD 76.23

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

సొగసు
USD 45.44

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Lying just north of the Suez Canal the bustling city of Port Said is the third largest in Egypt, and home to the second busiest port in the country. It has quickly become a large center for commerce due to the large number of ships importing and exporting goods, which is also why it is one of the most important areas in Egypt. The large influx of imported goods also makes the city a shopper's paradise, but there is more to Port Said than its busy boutiques and stores. Along with the fascinating National Museum, the city is also home to an underwater garden and the History Garden which uses native plants and architecture to showcase important events in the city beginning with the building of the Suez Canal. Trumpet lilies, oleanders, and fragrant climbing roses can all be found telling a story in the History Garden. We can also create a stunning floral arrangement with some of Egypt's iconic flowers and deliver the bouquet for you to almost any address in Port Said.