పోర్ట్ సెడ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

వంచన లేని
USD 64.09

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

జీవితము తీయనిది
USD 76.81

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

విశ్వాసము గల
USD 64.09

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

రక్షణ
USD 55.32

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 82.40

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

ఆకర్షణీయమైన
USD 74.39

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

శ్రేష్ఠత
USD 45.78

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

రాగ బద్ధమైన
USD 64.09

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఇంకా ప్రేమించు
USD 45.78

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

అంగీకారము
USD 45.78

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

విశ్వాసము
USD 64.09

విశ్వాసము

24 రోజాలు

ప్రేరణ
USD 76.81

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిలకడ
USD 55.32

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

శక్తి
USD 55.32

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సౌఖ్యము
USD 76.81

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 76.81

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Lying just north of the Suez Canal the bustling city of Port Said is the third largest in Egypt, and home to the second busiest port in the country. It has quickly become a large center for commerce due to the large number of ships importing and exporting goods, which is also why it is one of the most important areas in Egypt. The large influx of imported goods also makes the city a shopper's paradise, but there is more to Port Said than its busy boutiques and stores. Along with the fascinating National Museum, the city is also home to an underwater garden and the History Garden which uses native plants and architecture to showcase important events in the city beginning with the building of the Suez Canal. Trumpet lilies, oleanders, and fragrant climbing roses can all be found telling a story in the History Garden. We can also create a stunning floral arrangement with some of Egypt's iconic flowers and deliver the bouquet for you to almost any address in Port Said.