ఉరుగ్వే లొ తాజా పుష్పముల త్వరిత గతి బట్వాడా. ఉరుగ్వే లోని మోంటెవీడియో మరియు 6 నగరములకు చేతి బట్వాడా ద్వారా పుష్పములను అందచేస్తాము.

ఉరుగ్వే లో ప్రముఖ పుష్ప గుచ్చములు


కలిసికట్టుగా

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

తృప్తి

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

   
తరగని అభిమానము

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

దివ్యమైన

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రహస్య ఆరాధన

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

   
యువ

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

నమ్మరాని అందము

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అద్భుతమైన

అద్భుతమైన

రోజాలు

   
ఆనందం

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

బుజ్జగింపు

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

కృతజ్ఞత

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

   
కోపము

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

బాగు

బాగు

12 రోజాలు

అంగీకారము

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

   
ప్రేరణ

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అందమైన స్త్రీ

అందమైన స్త్రీ

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అద్భుతమైన ప్రేమ

అద్భుతమైన ప్రేమ

12 రోజాలు