ఎరిట్రియ లొ తాజా పుష్పముల త్వరిత గతి బట్వాడా. ఎరిట్రియ లోని అస్మారా మరియు 6 నగరములకు చేతి బట్వాడా ద్వారా పుష్పములను అందచేస్తాము.

ఎరిట్రియ లో ప్రముఖ పుష్ప గుచ్చములు

కృతజ్ఞత

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ధర్మం

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

  
మంచితనము యొక్క బహుమతి

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

ప్రలోభం

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

  
వృధామాటలాడుట

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

ఉజ్వలమైన

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

  
భద్రమైన ప్రేమ

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

వంచన లేని

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

  
అమరత్వము

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఏకాంతం

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

  
మరువలేని

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

రహస్య అభిమానము

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా