అబ్జ పలువోజా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఆనందం
USD 60.73

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

శాంతి
USD 34.43

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

గర్వము
USD 43.82

గర్వము

12 రోజాలు

ఉజ్వలమైన
USD 34.43

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తరగని అభిమానము
USD 48.21

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

అద్భుతమైన
USD 61.98

అద్భుతమైన

రోజాలు

వృధామాటలాడుట
USD 61.98

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

ఆకర్షణీయమైన
USD 62.61

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరామరిక
USD 48.21

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

లొంగుబాటు
USD 60.73

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

అంగీకారము
USD 34.43

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

శుభాకాంక్షలు
USD 48.21

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
జీవితము తీయనిది
USD 60.73

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సహనము
USD 34.43

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

ప్రశాంతత
USD 34.43

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

సరైన మంచితనము
USD 34.43

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Abja-Paluoja is a small village located in Viljandi County, in southern Estonia. The main focus in Abja-Paluoja is agriculture: grain growing, flax, textiles, cattle breeding, and forage production are all fields where a lot of work is done in Abja-Paluoja. Additionally, many people in the village own their own land. For a small village, there are many memorial buildings which attract some visitors present, and some of the natural sights in Abja-Paluoja are sandstone outcrops on the banks of the Halliste River. Along the riverbanks, and in the village in general, it’s common to see flowers such as cornflowers, iris, and many others.