అబ్జ పలువోజా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

విశ్వాసము
USD 71.50

విశ్వాసము

24 రోజాలు

అమరత్వము
USD 51.07

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నవీనమైన
USD 51.07

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

శాశ్వతము
USD 71.50

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఒప్పందము ముగించుట
USD 61.29

ఒప్పందము ముగించుట

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రేరణ
USD 85.12

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అద్భుతమైన
USD 91.93

అద్భుతమైన

రోజాలు

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 51.07

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 51.07

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఉజ్వలమైన
USD 51.07

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

కోరిక
USD 85.12

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

రాజీ
USD 85.12

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
శాంతి
USD 51.07

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సౌఖ్యము
USD 85.12

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

తరగని అభిమానము
USD 71.50

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 51.07

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Abja-Paluoja is a small village located in Viljandi County, in southern Estonia. The main focus in Abja-Paluoja is agriculture: grain growing, flax, textiles, cattle breeding, and forage production are all fields where a lot of work is done in Abja-Paluoja. Additionally, many people in the village own their own land. For a small village, there are many memorial buildings which attract some visitors present, and some of the natural sights in Abja-Paluoja are sandstone outcrops on the banks of the Halliste River. Along the riverbanks, and in the village in general, it’s common to see flowers such as cornflowers, iris, and many others.