టార్తు ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

పరిపక్వ సమ్మొహనము
USD 52.05

పరిపక్వ సమ్మొహనము

రోజాలు

పరామరిక
USD 72.86

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అభిమానం
USD 66.24

అభిమానం

12 రోజాలు

అంగీకారము
USD 91.79

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాగల ఆనందము
USD 52.05

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

మోసము
USD 52.05

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మంచి రుచి
USD 91.79

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

శాశ్వతము
USD 72.86

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఒప్పందము ముగించుట
USD 66.24

ఒప్పందము ముగించుట

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 91.79

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ఆనందం
USD 91.79

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 91.79

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కోపము
USD 91.79

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

భావన
USD 52.05

భావన

12 రోజాలు

నమ్రత
USD 52.05

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 66.24

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Where Estonia’s capital, Tallinn, is considered to be very important in a financial/political sense, Tartu is considered to have the same importance in an intellectual sense: the University of Tartu is the oldest university in Estonia, and is one of the oldest in Europe as a whole. The University of Tartu also runs a botanical garden, which has multiple greenhouses, sourcing flowers from nations and environments all over the world. Among the astonishing number of flowers, one can find orchids, bromeliads, and lianas in the subtropical greenhouses, cornflowers (Estonia’s national flower) in other greenhouses, and many more. The multiple houses include the Palm house, focusing on palm trees, the Subtropical house, focusing on flora sources from subtropical regions, and the Succulent house, hosting plants known for surviving in dry conditions.