కార్క్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

రాజత్వము
USD 74.44

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

కోరిక
USD 103.61

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

తృప్తి
USD 103.61

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 91.70

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 65.50

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 103.61

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

నమ్రత
USD 65.50

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 91.70

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
విభవము
USD 65.50

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

అర్హత గల
USD 74.44

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఆశించటము
USD 65.50

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సరైన మంచితనము
USD 65.50

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 103.61

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

శక్తి
USD 74.44

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

రుచికరమైన
USD 91.70

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఆశావాదం
USD 59.55

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Though Cork is only the second-largest city of Ireland, many of the locals like to refer to it as the real capital of Ireland. An amazingly rich and colorful city, Cork was selected as the European Capital of Culture in 2005, and with its vibrant and enormous collection of arthouses, historical buildings, and much more, it’s hard not to see why. Flowers and trees abound throughout the city, but many are concentrated in the Fota Arboretum & Gardens. In these gardens, one can find a wide variety of flowering trees, different kinds of roses, lavender, tulips, buttercups, rosemaries, and Ireland’s national flower, the shamrock.