కార్క్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఏకాంతం
USD 92.71

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

తీక్షణమైన చూపు
USD 104.75

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

సుకుమారమైన అందము
USD 66.22

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

లొంగుబాటు
USD 104.75

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తొలి చూపు ప్రేమ
USD 104.75

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

నిలకడ
USD 75.25

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

ఘనమైన
USD 104.75

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 66.22

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
గర్వము
USD 92.71

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

రహస్య ఆరాధన
USD 104.75

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

ఆశావాదం
USD 60.20

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 104.75

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
దివ్యమైన
USD 60.20

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 66.22

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఉజ్వలమైన
USD 66.22

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

కుతూహలమైన
USD 66.22

కుతూహలమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Though Cork is only the second-largest city of Ireland, many of the locals like to refer to it as the real capital of Ireland. An amazingly rich and colorful city, Cork was selected as the European Capital of Culture in 2005, and with its vibrant and enormous collection of arthouses, historical buildings, and much more, it’s hard not to see why. Flowers and trees abound throughout the city, but many are concentrated in the Fota Arboretum & Gardens. In these gardens, one can find a wide variety of flowering trees, different kinds of roses, lavender, tulips, buttercups, rosemaries, and Ireland’s national flower, the shamrock.