కంబోడియా లొ తాజా పుష్పముల త్వరిత గతి బట్వాడా. కంబోడియా లోని నాం పెన్ మరియు 4 నగరములకు చేతి బట్వాడా ద్వారా పుష్పములను అందచేస్తాము.

సువాసనలు వెదజల్లే పసుపు పూవు రమ్‌డుల్ (మిత్రెల్లా మెస్నీ), కంబోడియా(Cambodia) జాతీయ పుష్పం. ఈ అందమైన పసుపు పుష్పాలు వెదజల్లే విలక్షణమైన లేత పరిమళం రాజధాని నగరమైన నామ్ పెన్(Phnom Penh) చుట్టూ వ్యాపించి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, నగర వీధుల వెంబడి ఎర్రటి పూల తురాయి చెట్లతో ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. మే నెల మొదలు, ఈ చెట్ల నీడలు ఎర్రటి పూల గుత్తులతో నిండిఉంటాయి. మైనపు ఆకులతో, లేత గులాబీ, పసుపు, ఎర్రటి గుత్తులతో నూరు వరహాల పూలు దారుల వెంబడి, తోటల వెంబడి అందమైన పొదలుగా ఉంటాయి. నామ్ పెన్‌లో కనిపించే మరొక అద్వితీయమైన పూవు బాహినియా. ఈ విలక్షణమైన పెద్ద ఊదా రంగు పూలు, ప్రకాశవంతమైన ఎర్రటి తురాయి పూలతో కలిసినప్పుడు అది ఒక అందమైన చిత్రమవుతుంది. ఆంగ్‌కోర్ వాట్ పురాతన దేవాలయాన్ని సందర్శించకపోతే కంబోడియా(Cambodia) పర్యటన పూర్తయినట్టు కానేకాదు. ఇది అత్యంత పురాతనమైన దీవాలయమే కాదు, సందర్శకులు ఇక్కడ అందమైన, కోమలమైన కాగితంపూల తీగలను, విరివిగా విరబూసిన మందారాలను చూడవచ్చు. ఇంకా లేత గులాబీ రంగులోని ఎడారి పూలు, చిన్న బొగడ బంతి పూలు కూడ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి.

కంబోడియా లో ప్రముఖ పుష్ప గుచ్చములు


కలిసికట్టుగా

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రేమలొ భయంకరముగా

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

నమ్మిక

నమ్మిక

గర్బెరాలు

విభవము

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

    
నమ్రత

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అద్భుతమైన

అద్భుతమైన

రోజాలు

గౌరవము

గౌరవము

24 రోజాలు

సొగసు

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

    
నమ్మరాని అందము

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

జయము

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

మరువలేని

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

అందమైన స్త్రీ

అందమైన స్త్రీ

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

    
స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సుకుమారమైన అందము

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

కౌగిలింతలు

కౌగిలింతలు

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రహస్య ఆరాధన

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

    

ప్రత్యేక ఆఫరు: భద్రమైన ప్రేమ

సమాచారము