కంపోంగ్ సావొం ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

విభవము
USD 66.93

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 120.48

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

ప్రలోభం
USD 116.01

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

కాఠిన్యం
USD 66.93

కాఠిన్యం

రోజాలు మరియు ఉరఃఫలకము

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాగల ఆనందము
USD 66.93

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

బాగు
USD 66.93

బాగు

12 రోజాలు

ఆశించటము
USD 66.93

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మంచి
USD 93.70

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సుకుమారమైన అందము
USD 66.93

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

స్త్రీ ప్రేమ
USD 66.93

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

వంచన లేని
USD 93.70

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

అర్హత గల
USD 83.66

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్రత
USD 66.93

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 83.66

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

భావన
USD 66.93

భావన

12 రోజాలు

శక్తి
USD 83.66

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Kâmpóng Saôm, more commonly referred to as Sihankouville, is a coastal city in southwest Cambodia. Sihankouville is best known for its beaches and tropical nature, and its natural beauty brings in tourists from all over the world, especially young backpackers. Its vivacity convinces a lot of tourists to make themselves permanent inhabitants, or at least live there for a short period of time, and what this has effected is Sihankouville’s status as one of the most culturally diverse and dynamic areas in all of Cambodia. While the beaches are more associated with palm trees than flowers, the beautiful romdoul flower, the national flower of Cambodia, can be found around Sihankouville, and the romdoul is one of many flowers we can arrange into a beautiful bouquet, to be sent to almost any address in the city.