నాం పెన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

గర్వము
USD 79.81

గర్వము

12 రోజాలు

ఆకర్షణీయమైన
USD 68.41

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సుకుమారమైన అందము
USD 68.41

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

నాతో పారిపో
USD 68.41

నాతో పారిపో

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
బాగు
USD 68.41

బాగు

12 రోజాలు

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 68.41

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 95.77

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

దయాళువైన  స్త్రీ
USD 68.41

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
జ్ఞానం
USD 68.41

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

బుజ్జగింపు
USD 118.58

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

యవ్వనము నిండిన
USD 68.41

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 118.58

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఉజ్వలమైన
USD 68.41

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

ఏకాంతం
USD 95.77

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

పరవశత
USD 68.41

పరవశత

లిల్లీలు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

శ్రేష్ఠత
USD 68.41

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Phnom Penh, pronounced like “Panomping,” is the largest city in Cambodia, and Cambodia’s capital city. Being the largest city, Phnom Penh is also the political center of Cambodia, and its wealthiest and most heavily populated city. Once called “The Pearl of Asia,” Phnom Penh beautiful architecture and attractions, like the Phnom Penh Royal Palace, the residence of Cambodia’s King. The gardens outside of the Royal Palace are home to flowers like roses, tulips, and the tendril flowers of the borassus palm. We can send many beautiful flowers like the ones found outside of the golden Royal Palace of Phnom Penh to almost any address in Phnom Penh.