బట్టంబంగ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

సొగసు
USD 68.24

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 85.31

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

కౌగిలింతలు
USD 85.31

కౌగిలింతలు

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 102.37

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కోపము
USD 118.29

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 118.29

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఘనమైన
USD 118.29

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 79.62

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సాహసోపేతమైన
USD 118.29

సాహసోపేతమైన

గర్బెరాలు , రోజాలు మరియు లిల్లీలు

తీయని నమ్రత
USD 68.24

తీయని నమ్రత

రోజాలు, గర్బెరాలు , బంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

మెత్తని
USD 95.54

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

గర్వము
USD 79.62

గర్వము

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నాతో పారిపో
USD 68.24

నాతో పారిపో

రోజాలు

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 68.24

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అంగీకారము
USD 118.29

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

పరిపూర్ణత
USD 95.54

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


From its earliest days, Battambang, a city in Cambodia’s northwest, was intended as an important trading route. Even today, Battambang leads Cambodia in rice production, and serves as a crucial hub in the country, leading to the capital city of Phnom Penh, as well as to the nation of Thailand. One of Battambang’s main attractions is the Kamping Puoy Lake, and it is best known for the stunning giant lotus flowers that grow in the lake. Another notable flower in Battambang is the romdoul, Cambodia’s national flower. A wide variety of flowers are available for us to send to almost any address in Battambang, and we can even arrange them into beautiful bouquets, a wonderful way to remember the stunning Kamping Puoy Lake.