బట్టంబంగ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

రహస్య ఆరాధన
USD 110.31

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

కాఠిన్యం
USD 63.64

కాఠిన్యం

రోజాలు మరియు ఉరఃఫలకము

యవ్వనము నిండిన
USD 63.64

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు
USD 79.55

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 89.10

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అహంభావము
USD 63.64

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

తల్లి బధ్యత
USD 89.10

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

ఉజ్వలమైన
USD 63.64

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాగ బద్ధమైన
USD 89.10

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

అభిమానం
USD 79.55

అభిమానం

12 రోజాలు

పరామరిక
USD 89.10

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆనందం
USD 110.31

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తొలి చూపు ప్రేమ
USD 110.31

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 63.64

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 63.64

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

విభవము
USD 63.64

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


From its earliest days, Battambang, a city in Cambodia’s northwest, was intended as an important trading route. Even today, Battambang leads Cambodia in rice production, and serves as a crucial hub in the country, leading to the capital city of Phnom Penh, as well as to the nation of Thailand. One of Battambang’s main attractions is the Kamping Puoy Lake, and it is best known for the stunning giant lotus flowers that grow in the lake. Another notable flower in Battambang is the romdoul, Cambodia’s national flower. A wide variety of flowers are available for us to send to almost any address in Battambang, and we can even arrange them into beautiful bouquets, a wonderful way to remember the stunning Kamping Puoy Lake.