సియెమ్రియాబ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

సియాంరీబ్ లేదా సియాంరీప్ గా కొన్నిసార్లు పిలువబడే ఈ ప్రాంతం, నిరంతరం పెద్ద గులాబీ మరియు తెల్లని తామర పువ్వులతో, నిండి ఉంటుంది. గులాబీలు మరియు లిల్లీస్ తో పాటు అనేక రకాల విదేశీ ఆర్కిడ్లు స్థానిక తోటలలో అభిమానిస్తారు. తెల్లని మల్లెపూలు వికసించినప్పుడు గాలిలో ఆ సున్నిత పరిమళం విస్తరిస్తుంది.
విభవము
USD 65.41

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ప్రేరణ
USD 113.37

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తరగని అభిమానము
USD 91.57

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తొలి చూపు ప్రేమ
USD 113.37

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 65.41

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మంచితనము యొక్క బహుమతి
USD 117.73

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సరైన మంచితనము
USD 65.41

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

పరామరిక
USD 91.57

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అంగీకారము
USD 113.37

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
కీర్తి
USD 65.41

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

సరైన మంచితనము
USD 65.41

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

వైభవము
USD 91.57

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సుభం కావాలి
USD 76.31

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

రాజత్వము
USD 81.76

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

భద్రమైన ప్రేమ
USD 113.37

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అర్హత గల
USD 81.76

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

మంచి
USD 91.57

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 113.37

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top