అల్మాతి ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

నమ్మరాని అందము
USD 67.31

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఇంకా ప్రేమించు
USD 67.31

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

తీయని
USD 67.31

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

సాహసోపేతమైన
USD 105.94

సాహసోపేతమైన

గర్బెరాలు , రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 94.24

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

అర్హత గల
USD 76.09

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

గర్వము
USD 94.24

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

గౌరవము
USD 94.24

గౌరవము

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
యవ్వనము నిండిన
USD 67.31

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఉశికొలపడము
USD 105.94

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 67.31

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

స్త్రీ ప్రేమ
USD 67.31

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
వృధామాటలాడుట
USD 121.16

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

అపూర్వమైన
USD 94.24

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

చంచలమైన
USD 76.09

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

ఐక్యము
USD 94.24

ఐక్యము

24 మరియు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Kazakhstan’s largest city, Almaty, is also Kazakhstan’s most culturally developed Almaty. Pictures of its skyline boast an urban landscape cast against a gorgeous mountain background, and the mountainous atmosphere of Almaty also gives Kazakhstan a great deal of floral and faunal diversity. Some of the many flowers that can be found in Almaty, as well as around all of Kazakhstan in general, are the daylily, different kinds of daisies, and a wide variety of irises. Additionally, Almaty is home to an annual flower festival, which brings florists and enthusiasts together from all over the world to participate in the grand floral spectacles.