అస్తానా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఆకర్షణీయమైన
USD 66.76

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రేరణ
USD 105.08

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 93.47

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సరైన మంచితనము
USD 66.76

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నీవు లేక నేను లేను
USD 105.08

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

రక్షణ
USD 75.47

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

బుజ్జగింపు
USD 105.08

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

మనొహరమైన సరళత
USD 66.76

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఐక్యము
USD 93.47

ఐక్యము

24 మరియు

ప్రలోభం
USD 105.08

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

ముద్దులు
USD 93.47

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 84.18

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్రత
USD 66.76

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

భావన
USD 66.76

భావన

12 రోజాలు

యవ్వనము నిండిన
USD 66.76

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 105.08

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Astana, which is Kazakhstan’s second-biggest city, is quickly becoming one of the most important cities in the entire country. Astana is the home of the Kazakhstan government buildings, a wide variety of hotels and skyscrapers, and is set to host the International Expo 2017. One of the most popular tourist attractions in Astana is the Bayterek Tower (the name literally translating to poplar tree), and one of the most striking images associated with the Bayterek Tower is the series of flower gardens leading up to the tower. Poppies, sunflowers, and lavender are all arranged in impressionistic designs of red, yellow, and purple leading up to the tower.