అస్తానా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

సాహసోపేతమైన
USD 107.72

సాహసోపేతమైన

గర్బెరాలు , రోజాలు మరియు లిల్లీలు

నాతో పారిపో
USD 68.76

నాతో పారిపో

రోజాలు

రాగల ఆనందము
USD 68.76

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

కలవరము
USD 107.72

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నేను పైవాడి కొసము
USD 77.35

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

యువ
USD 68.76

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

తీక్షణమైన చూపు
USD 107.72

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

గర్వము
USD 81.36

గర్వము

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎడారి ప్రేమ
USD 107.72

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

శుభాకాంక్షలు
USD 96.26

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

నిలకడ
USD 77.35

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 107.72

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కాలముతో మారని
USD 68.76

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

జీవితము తీయనిది
USD 107.72

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

బాగు
USD 68.76

బాగు

12 రోజాలు

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 68.76

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Astana, which is Kazakhstan’s second-biggest city, is quickly becoming one of the most important cities in the entire country. Astana is the home of the Kazakhstan government buildings, a wide variety of hotels and skyscrapers, and is set to host the International Expo 2017. One of the most popular tourist attractions in Astana is the Bayterek Tower (the name literally translating to poplar tree), and one of the most striking images associated with the Bayterek Tower is the series of flower gardens leading up to the tower. Poppies, sunflowers, and lavender are all arranged in impressionistic designs of red, yellow, and purple leading up to the tower.