తరాజ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

కజాఖ్స్తాన్ లోని అత్యంత పురాతన నగరాలలో తరాజ్ ఒకటి. 2,000 సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్న ఈ పురాతన నగరం అనేక ఉద్యానవనాలు మరియు తోటలకు నిలయం. వివిధ రకాల గులాబీ పూలు పెద్ద తోటలు అంతటా పుష్పిస్తాయి. తులిప్స్ వసంతకాలంలో నగరాన్నిరంగులతో నింపి వేస్తాయి. లిల్లీస్, తిస్టిల్ మరియు ఐరిస్ లను కూడా తరాజ్ అంతటా పండిస్తారు.
ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 104.74

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 75.23

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

పరామరిక
USD 93.17

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్మరాని అందము
USD 66.55

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆశ్రయము
USD 104.74

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 66.55

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
వైభవము
USD 93.17

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 104.74

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

రుచికరమైన
USD 93.17

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆశించటము
USD 66.55

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

శక్తి
USD 75.23

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

పండుగ
USD 104.74

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
గర్వము
USD 75.23

గర్వము

12 రోజాలు

రాగ బద్ధమైన
USD 93.17

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

ఉజ్వలమైన
USD 66.55

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఉజ్వలమైన
USD 66.55

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

నవీనమైన
USD 66.55

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

వృధామాటలాడుట
USD 119.79

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top