తరాజ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

పరవశత
USD 67.30

పరవశత

లిల్లీలు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

అహంభావము
USD 67.30

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

యవ్వనము నిండిన
USD 67.30

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ధర్మం
USD 67.30

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 105.93

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సౌఖ్యము
USD 105.93

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

వెచ్చని భావాలు
USD 76.08

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

భావన
USD 67.30

భావన

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అవకాశము తీసుకుందాము
USD 67.30

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 105.93

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

ప్రశాంతత
USD 67.30

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 67.30

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సొగసు
USD 67.30

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

రాగ బద్ధమైన
USD 94.23

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

భద్రమైన ప్రేమ
USD 105.93

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 105.93

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Taraz, one of Kazakhstan’s oldest cities, dates back well over 2000 years. It is recognized by UNESCO as an ancient city, and was host to one of history’s most important military events: the Battle of Talas in 751. The battle occurred between Arabs and Chinese forces, and the Arab forces won. One of the things Arab forces captured were the Chinese paper markers from the defeated Chinese troops, and this eventually led to the introduction of paper to the Western world. Regarding flora, Taraz these days sports a wide variety of public parks and gardens, and in these parks and gardens one can find lilies, tulips, thistle, and a variety of roses and irises.