తరాజ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 69.27

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

సాహసోపేతమైన
USD 108.52

సాహసోపేతమైన

గర్బెరాలు , రోజాలు మరియు లిల్లీలు

వృధామాటలాడుట
USD 124.68

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

తృప్తి
USD 108.52

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సమ్మొహనమైన
USD 108.52

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

గర్వము
USD 81.96

గర్వము

12 రోజాలు

నాతో పారిపో
USD 69.27

నాతో పారిపో

రోజాలు

అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 69.27

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రహస్య అభిమానము
USD 77.92

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 69.27

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 96.97

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

లొంగుబాటు
USD 108.52

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
బుజ్జగింపు
USD 108.52

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 69.27

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఆశించటము
USD 69.27

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అర్హత గల
USD 77.92

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Taraz, one of Kazakhstan’s oldest cities, dates back well over 2000 years. It is recognized by UNESCO as an ancient city, and was host to one of history’s most important military events: the Battle of Talas in 751. The battle occurred between Arabs and Chinese forces, and the Arab forces won. One of the things Arab forces captured were the Chinese paper markers from the defeated Chinese troops, and this eventually led to the introduction of paper to the Western world. Regarding flora, Taraz these days sports a wide variety of public parks and gardens, and in these parks and gardens one can find lilies, tulips, thistle, and a variety of roses and irises.