షింకెంట్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

రాగ బద్ధమైన
USD 94.66

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

విశ్వాసము
USD 94.66

విశ్వాసము

24 రోజాలు

నమ్రత
USD 67.62

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

కౌగిలింతలు
USD 76.44

కౌగిలింతలు

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
శక్తి
USD 76.44

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

తృప్తి
USD 106.42

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

సుభం కావాలి
USD 76.44

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

అంగీకారము
USD 67.62

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తరగని అభిమానము
USD 94.66

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 67.62

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

వైభవము
USD 94.66

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమ్మొహనమైన
USD 106.42

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
లేత
USD 67.62

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కాలముతో మారని
USD 67.62

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

ఆనందదాయకమైన
USD 67.62

ఆనందదాయకమైన

కార్నేషన్లు , రోజాలు

మెత్తని
USD 94.66

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Shymkent was, at one point in the past, an immensely important city in regards to ancient trade. It was originally founded as protective outpost, or caravanserai, for another town nearby, but Shymkent grew into a trade center on its own, facilitating trade conducted between groups on the Silk Road. Shymkent these days is known for its mining and industrial output, and recently, Shymkent officials submitted a formal request to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) to be recognized as a significant historical site. The flowers that can be found in Shymkent include roses, daisies, irises, daylilies, and many others.