షింకెంట్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

పరిపూర్ణత
USD 97.58

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 69.70

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

ప్రశాంతత
USD 69.70

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

ఆశించటము
USD 69.70

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సమ్మొహనమైన
USD 109.20

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

కాలముతో మారని
USD 69.70

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 109.20

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

వెచ్చని భావాలు
USD 78.41

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మరువలేని
USD 69.70

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 109.20

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ప్రేరణ
USD 109.20

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కీర్తి
USD 69.70

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాజత్వము
USD 78.41

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సహనము
USD 69.70

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 69.70

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నమ్మిక
USD 69.70

నమ్మిక

గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Shymkent was, at one point in the past, an immensely important city in regards to ancient trade. It was originally founded as protective outpost, or caravanserai, for another town nearby, but Shymkent grew into a trade center on its own, facilitating trade conducted between groups on the Silk Road. Shymkent these days is known for its mining and industrial output, and recently, Shymkent officials submitted a formal request to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) to be recognized as a significant historical site. The flowers that can be found in Shymkent include roses, daisies, irises, daylilies, and many others.