షింకెంట్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 68.96

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

వెచ్చని భావాలు
USD 77.58

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

జ్ఞానం
USD 68.96

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

స్త్రీ ప్రేమ
USD 68.96

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 68.96

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నమ్మిక
USD 68.96

నమ్మిక

గర్బెరాలు

నవీనమైన
USD 68.96

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

శాంతి
USD 68.96

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
గర్వము
USD 81.60

గర్వము

12 రోజాలు

నమ్రత
USD 68.96

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఎప్పటికీ అందమైన
USD 81.60

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

కాలముతో మారని
USD 68.96

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఘనమైన
USD 108.04

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఉశికొలపడము
USD 108.04

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

యవ్వనము నిండిన
USD 68.96

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సౌఖ్యము
USD 108.04

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Shymkent was, at one point in the past, an immensely important city in regards to ancient trade. It was originally founded as protective outpost, or caravanserai, for another town nearby, but Shymkent grew into a trade center on its own, facilitating trade conducted between groups on the Silk Road. Shymkent these days is known for its mining and industrial output, and recently, Shymkent officials submitted a formal request to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) to be recognized as a significant historical site. The flowers that can be found in Shymkent include roses, daisies, irises, daylilies, and many others.