అద్ దస్మా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

నీవు లేక నేను లేను
USD 66.72

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 48.12

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

శ్రేష్ఠత
USD 38.49

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 38.49

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మంచి రుచి
USD 66.72

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 53.89

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రలోభం
USD 66.72

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

మంచితనము యొక్క బహుమతి
USD 69.29

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కలిసికట్టుగా
USD 48.12

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

లేత
USD 38.49

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

శాంతి
USD 38.49

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కోపము
USD 66.72

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఐక్యము
USD 53.89

ఐక్యము

24 మరియు

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 38.49

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

చిరునవ్వుతో
USD 38.49

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

ఉజ్వలమైన
USD 38.49

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Ad Dasmah, which is usually just called Dasma, is a small town in Kuwait which is located within Kuwait’s Capital Governorate. Though Dasma itself is a fairly small area in Kuwait, the Capital Governorate is one of the most important provinces in all of Kuwait, containing Kuwait City (Kuwait’s capital), as well as most of Kuwait’s financial, business, cultural, and commercial hubs and locations. The flora that can be found in this area include palm trees, desert shrubs, the arfaj flower – a small, yellow desert flower common throughout Kuwait – marigolds, cistanche, desert roses, and a variety of other plants and flowers.