సబాహ్ అస్ సాలిం ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 62.31

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 83.08

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

ఆశ్రయము
USD 101.08

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమ్మొహనమైన
USD 101.08

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సుకుమారమైన అందము
USD 62.31

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

కోపము
USD 101.08

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 101.08

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 62.31

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అర్హత గల
USD 72.69

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అందమైన స్త్రీ
USD 62.31

అందమైన స్త్రీ

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సాహసోపేతమైన
USD 101.08

సాహసోపేతమైన

గర్బెరాలు , రోజాలు మరియు లిల్లీలు

విభవము
USD 62.31

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాగల ఆనందము
USD 62.31

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

నమ్మరాని అందము
USD 62.31

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రాగ బద్ధమైన
USD 87.23

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

కలిసికట్టుగా
USD 72.69

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Şabāḩ as Sālim, or Sabah Al-Salem, is located in the Mubarak Al-Kabeer Governorate of Kuwait. The Mubarak Al-Kabeer Governorate itself was formed in 2000, after the split of the Hawalli Governorate into two separate governorates. Sabah Al-Salem is mainly known for being the location in which the A’Takamul International School operates. A’Takamul is a school teaching an American curriculum, and a school that intends to combine Arab and Western cultures in its education. As in most of Kuwait, some flowers that can be found in Sabah Al-Salem are Kuwait’s trademark arfaj flowers, as well as roses, marigolds, and cistanche plants.