సబాహ్ అస్ సాలిం ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

అవకాశము తీసుకుందాము
USD 37.91

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 37.91

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఉశికొలపడము
USD 65.71

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

నవీనమైన
USD 37.91

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆశించటము
USD 37.91

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆశ్రయము
USD 65.71

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సుభం కావాలి
USD 53.70

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

యవ్వనము నిండిన
USD 37.91

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 47.38

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

లొంగుబాటు
USD 65.71

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

జ్ఞానం
USD 37.91

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

శుభాకాంక్షలు
USD 53.07

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆకర్షణీయమైన
USD 66.34

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 37.91

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 65.71

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

చంచలమైన
USD 47.38

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Şabāḩ as Sālim, or Sabah Al-Salem, is located in the Mubarak Al-Kabeer Governorate of Kuwait. The Mubarak Al-Kabeer Governorate itself was formed in 2000, after the split of the Hawalli Governorate into two separate governorates. Sabah Al-Salem is mainly known for being the location in which the A’Takamul International School operates. A’Takamul is a school teaching an American curriculum, and a school that intends to combine Arab and Western cultures in its education. As in most of Kuwait, some flowers that can be found in Sabah Al-Salem are Kuwait’s trademark arfaj flowers, as well as roses, marigolds, and cistanche plants.