హవల్లి ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

నేను పైవాడి కొసము
USD 47.73

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ఐక్యము
USD 53.46

ఐక్యము

24 మరియు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 38.19

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

అహంభావము
USD 38.19

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 38.19

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 38.19

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

నమ్మరాని అందము
USD 38.19

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తృప్తి
USD 66.19

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నవీనమైన
USD 38.19

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

శ్రేష్ఠత
USD 38.19

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

వైభవము
USD 53.46

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

దివ్యమైన
USD 54.10

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 38.19

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

తీక్షణమైన చూపు
USD 66.19

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

అర్హత గల
USD 47.73

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఆనందదాయకమైన
USD 38.19

ఆనందదాయకమైన

కార్నేషన్లు , రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Hawalli, Kuwait, is the capital of the Hawalli Governorate. Economically, Hawalli is the commercial center for computer products and the computer industry in Kuwait. Hawalli is also home to the American School of Kuwait, a school intended for American expats in the area to send their children. Hawalli has its own amusement park, just called the Hawalli Park, and there is a good deal of greenery within, consisting of mainly trees and shrubs, but there are also a number of flowers, such as the arfaj flowers – a sort of small yellow desert flower – marigolds, roses, and a few others.