హవల్లి ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

భావన
USD 38.40

భావన

12 రోజాలు

హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 38.40

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

కుతూహలమైన
USD 38.40

కుతూహలమైన

రోజాలు

అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 38.40

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కలిసికట్టుగా
USD 48.00

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

ఏకాంతం
USD 53.77

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

జయము
USD 38.40

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

విశ్వాసము
USD 53.77

విశ్వాసము

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మంచి
USD 53.77

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

జ్ఞానం
USD 38.40

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అహంభావము
USD 38.40

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

స్వభావము
USD 69.13

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తరగని అభిమానము
USD 53.77

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

రాగ బద్ధమైన
USD 53.77

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

నీవు లేక నేను లేను
USD 66.57

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 53.77

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Hawalli, Kuwait, is the capital of the Hawalli Governorate. Economically, Hawalli is the commercial center for computer products and the computer industry in Kuwait. Hawalli is also home to the American School of Kuwait, a school intended for American expats in the area to send their children. Hawalli has its own amusement park, just called the Hawalli Park, and there is a good deal of greenery within, consisting of mainly trees and shrubs, but there are also a number of flowers, such as the arfaj flowers – a sort of small yellow desert flower – marigolds, roses, and a few others.