హవల్లి ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

మృదువు
USD 62.01

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేరణ
USD 100.60

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 62.01

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

శక్తి
USD 72.35

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సహనము
USD 62.01

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

నేను పైవాడి కొసము
USD 72.35

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

శ్రేష్ఠత
USD 62.01

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 62.01

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సుకుమారమైన అందము
USD 62.01

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

తీయని
USD 62.01

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

రాజీ
USD 100.60

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 62.01

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిలకడ
USD 72.35

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 62.01

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

భద్రమైన ప్రేమ
USD 100.60

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

తీయని నమ్రత
USD 62.01

తీయని నమ్రత

రోజాలు, గర్బెరాలు , బంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Hawalli, Kuwait, is the capital of the Hawalli Governorate. Economically, Hawalli is the commercial center for computer products and the computer industry in Kuwait. Hawalli is also home to the American School of Kuwait, a school intended for American expats in the area to send their children. Hawalli has its own amusement park, just called the Hawalli Park, and there is a good deal of greenery within, consisting of mainly trees and shrubs, but there are also a number of flowers, such as the arfaj flowers – a sort of small yellow desert flower – marigolds, roses, and a few others.