దేగు ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 108.62

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

పండుగ
USD 108.62

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

నమ్రత
USD 68.67

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

లేత
USD 68.67

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
విశ్వాసము గల
USD 96.14

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

ప్రశాంతత
USD 68.67

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

అందమైన స్త్రీ
USD 68.67

అందమైన స్త్రీ

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఆకర్షణీయమైన
USD 68.67

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 68.67

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 68.67

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 68.67

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

నీవు లేక నేను లేను
USD 108.62

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 78.03

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

నాతో పారిపో
USD 68.67

నాతో పారిపో

రోజాలు

యువ
USD 68.67

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

రక్షణ
USD 78.03

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


This large city is home to a U.S. military base, which helps to contribute to its thriving nightlife and cosmopolitan feel. Mixed in with historic temples and monuments are a variety of restaurants and clubs that cater to Western and Asian tastes. There are also several universities in Daegu, and the city also has the distinction of hosting the Korea International Livestock Show. Residents of Daegu are also proud of the country's wide variety of plants and flowers, which include stunning tulips, roses, coreopsis, and orchids. The national flowers include the hibiscus and camellias, which are often incorporated into stunning floral displays. We can create a beautiful arrangement for any occasion, and we will even deliver it to almost any address in Daegu.