కార్తగెన ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఘనమైన
USD 82.48

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 82.48

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 82.48

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

మంచి ఆరోగ్యము
USD 59.86

మంచి ఆరోగ్యము

Geberఒకs , రోజాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాగ బద్ధమైన
USD 55.87

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

పరిపూర్ణత
USD 55.87

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

బుజ్జగింపు
USD 82.48

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

నమ్మరాని అందము
USD 39.91

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సాహసోపేతమైన
USD 82.48

సాహసోపేతమైన

గర్బెరాలు , రోజాలు మరియు లిల్లీలు

యవ్వనము నిండిన
USD 39.91

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అభిమానం
USD 59.86

అభిమానం

12 రోజాలు

తృప్తి
USD 82.48

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
యువ
USD 39.91

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

రాగల ఆనందము
USD 39.91

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

ముద్దులు
USD 55.87

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

భావన
USD 39.91

భావన

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Cartagena de Indias, meaning Cartagena of the Indes, and usually referred to as just Cartagena, is a city on the north coast of Colombia. The city was named after Cartagena, Spain, in 1533, and Cartagena contains one of Colombia’s most important historical and cultural sites: the colonial walled city of Cartagena, which was named a UNESCO World Heritage Site in 1984 and includes many fortresses and monuments. Cartagena is also host to many libraries, theaters, and concert halls. Cartagena also has a floral garden, the Jardín Botánico Guillermo Piñeres, or Guillermo Pineres Botanical Garden, which, along with the colonial city itself, contains a variety of flowers such as orchids, tabernaemontana or “milkwood” flowers, and the flowers of the Roble de Sabana, or savannah oak. Keep a memory of Cartagena alive with our floral arrangements! We can send many different kinds of flowers from Cartagena to addresses around the world, and we can also deliver flowers to nearly every address in Cartagena.