బర్రన్qఉఇల ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

చారిత్రాత్మకంగా మరియు సాంస్కృతికంగా ముఖ్యమైన నగరమైన బ్యారాంక్విలాలో దాదాపు అన్ని సంబరాలలో పూలు ఉపయోగిస్తారు. కొన్ని ప్రముఖ పుష్పాలలో ప్రకాశవంతమైన రంగు కలిగి అదే పేరు గల పూలు, నగరానిగి ప్రతీక అయినటువంటి కేయీనా లేదా చైనీస్ మందార మొక్క ఉన్నాయి. ఆర్కిడ్లు. సువాసనిచ్చే లిల్లీస్, మరియు ప్రకాశవంతమైన రంగులలో కార్నేషన్లు ఎల్లప్పుడూ వికసించి కనిపిస్తాయి.
నిలకడ
USD 73.71

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

శ్రేష్ఠత
USD 53.61

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 101.85

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తృప్తి
USD 101.85

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 53.61

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 53.61

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఏకాంతం
USD 75.05

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

రహస్య అభిమానము
USD 73.71

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 53.61

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 101.85

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 53.61

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సొగసు
USD 53.61

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాగల ఆనందము
USD 53.61

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

ప్రలోభం
USD 101.85

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 53.61

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సౌఖ్యము
USD 101.85

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

బుజ్జగింపు
USD 101.85

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

జయము
USD 53.61

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top