బర్రన్qఉఇల ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

చారిత్రాత్మకంగా మరియు సాంస్కృతికంగా ముఖ్యమైన నగరమైన బ్యారాంక్విలాలో దాదాపు అన్ని సంబరాలలో పూలు ఉపయోగిస్తారు. కొన్ని ప్రముఖ పుష్పాలలో ప్రకాశవంతమైన రంగు కలిగి అదే పేరు గల పూలు, నగరానిగి ప్రతీక అయినటువంటి కేయీనా లేదా చైనీస్ మందార మొక్క ఉన్నాయి. ఆర్కిడ్లు. సువాసనిచ్చే లిల్లీస్, మరియు ప్రకాశవంతమైన రంగులలో కార్నేషన్లు ఎల్లప్పుడూ వికసించి కనిపిస్తాయి.
నిలకడ
USD 72.97

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

శ్రేష్ఠత
USD 53.07

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 100.84

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తృప్తి
USD 100.84

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 53.07

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

అర్హత గల
USD 72.97

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 53.07

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

ఏకాంతం
USD 74.30

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

రహస్య అభిమానము
USD 72.97

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 100.84

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 53.07

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సొగసు
USD 53.07

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రలోభం
USD 100.84

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 53.07

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సౌఖ్యము
USD 100.84

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
వెచ్చని భావాలు
USD 72.97

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

బుజ్జగింపు
USD 100.84

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

నమ్మిక
USD 53.07

నమ్మిక

గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top