బర్రన్qఉఇల ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

రక్షణ
USD 59.65

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

రాజత్వము
USD 59.65

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

తరగని అభిమానము
USD 55.68

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

మరువలేని
USD 39.77

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆనందదాయకమైన
USD 39.77

ఆనందదాయకమైన

కార్నేషన్లు , రోజాలు

పరామరిక
USD 55.68

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్పృహతప్పిన అందము
USD 59.65

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

నేను పైవాడి కొసము
USD 59.65

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 39.77

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

ఎడారి ప్రేమ
USD 82.19

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

అభిమానం
USD 59.65

అభిమానం

12 రోజాలు

కోపము
USD 82.19

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సహనము
USD 39.77

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

వైభవము
USD 55.68

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 82.19

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

తీయని నమ్రత
USD 39.77

తీయని నమ్రత

రోజాలు, గర్బెరాలు , బంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Barranquilla, culturally, is one of the most important cities in all of Colombia: it is the home of the Carnival of Barranquilla, an important folkloric tradition. The Carnival begins on the Saturday before Ash Wednesday, and the festival hosts a variety of parades, musical events, and general merrymaking. The Carnival is such a popular event that people come from all over the world to participate in it, and for the 4 days of the event, the entire city’s activity comes to a halt while people enjoy themselves and celebrate the tradition of the Barranquilla Carnival. With a warm and lovely tropical savanna climate, Barranquilla is hot and humid almost year-round, and as a result is home to a diverse assortment of flora and fauna. The fauna includes a wide variety of reptiles, birds, insects, and fish, and the flora includes different kinds of trees, such as the beautiful flame tree, a flowering tree whose flowers, once fully grown, take on vivid shades of scarlet and orange, flame-like colors. Barranquilla’s symbolic flower is the Cayena, known popularly as the Chinese hibiscus. Remember the lively Barranquilla carnival through a gorgeous floral display containing flowers from Columbia, or send flowers directly to Barranquilla! We can send them to almost any address in the city.