బొగోటా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

శక్తి
USD 72.29

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

వెచ్చని భావాలు
USD 72.29

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

రహస్యమైన
USD 72.29

రహస్యమైన

12 రోజాలు

కౌగిలింతలు
USD 72.29

కౌగిలింతలు

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్రత
USD 52.57

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

పరిపూర్ణత
USD 73.60

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

నమ్మరాని అందము
USD 52.57

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 52.57

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
శాశ్వతము
USD 73.60

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

మృదువు
USD 52.57

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

మరువలేని
USD 52.57

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

కలిసికట్టుగా
USD 72.29

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మెత్తని
USD 73.60

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

అపూర్వమైన
USD 73.60

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

విశ్వాసము
USD 73.60

విశ్వాసము

24 రోజాలు

అంగీకారము
USD 52.57

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Bogotá, the capital of Colombia, is one of the most vibrant cities in the entire world. Called the “Athens of South America,” because of its high number of libraries, and universities, Bogotá is the largest city in Colombia, and one of the 25 largest cities in the entire world. Not only is Bogotá the largest city in Colombia, but it also has the largest botanical garden in Colombia. The José Celestino Mutis botanical garden is renowned internationally, and is a member of the BGCI (Botanic Gardens Conservation International). It features plants and flowers from every region in Colombia, such as the Mutisia, a type of sunflower named after José Celestino Mutis himself, 564 species of orchids, and a wide variety of Amazon flowers. These are only a few of the flowers that we can send, arranged artfully and beautifully, to almost any address of your choosing in Bogotá.