బొగోటా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

మృదువు
USD 39.51

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

కాలముతో మారని
USD 39.51

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

ఉజ్వలమైన
USD 39.51

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

కౌగిలింతలు
USD 59.26

కౌగిలింతలు

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కోరిక
USD 81.65

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

నేను పైవాడి కొసము
USD 59.26

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

శుభాకాంక్షలు
USD 55.31

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

స్త్రీ ప్రేమ
USD 39.51

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 59.26

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 39.51

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

కృతజ్ఞత
USD 39.51

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 39.51

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 39.51

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 55.31

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

శక్తి
USD 59.26

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ముద్దులు
USD 55.31

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Bogotá, the capital of Colombia, is one of the most vibrant cities in the entire world. Called the “Athens of South America,” because of its high number of libraries, and universities, Bogotá is the largest city in Colombia, and one of the 25 largest cities in the entire world. Not only is Bogotá the largest city in Colombia, but it also has the largest botanical garden in Colombia. The José Celestino Mutis botanical garden is renowned internationally, and is a member of the BGCI (Botanic Gardens Conservation International). It features plants and flowers from every region in Colombia, such as the Mutisia, a type of sunflower named after José Celestino Mutis himself, 564 species of orchids, and a wide variety of Amazon flowers. These are only a few of the flowers that we can send, arranged artfully and beautifully, to almost any address of your choosing in Bogotá.