బొగోటా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

సౌఖ్యము
USD 102.74

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

కలవరము
USD 102.74

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

నీవు లేక నేను లేను
USD 102.74

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సరైన మంచితనము
USD 54.07

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 54.07

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తీయని
USD 54.07

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

స్పృహతప్పిన అందము
USD 74.35

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

రాజత్వము
USD 74.35

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మృదువు
USD 54.07

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

అంగీకారము
USD 54.07

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

కౌగిలింతలు
USD 74.35

కౌగిలింతలు

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

పండుగ
USD 102.74

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 54.07

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ముద్దులు
USD 75.70

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 97.33

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

సొగసు
USD 54.07

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Bogotá, the capital of Colombia, is one of the most vibrant cities in the entire world. Called the “Athens of South America,” because of its high number of libraries, and universities, Bogotá is the largest city in Colombia, and one of the 25 largest cities in the entire world. Not only is Bogotá the largest city in Colombia, but it also has the largest botanical garden in Colombia. The José Celestino Mutis botanical garden is renowned internationally, and is a member of the BGCI (Botanic Gardens Conservation International). It features plants and flowers from every region in Colombia, such as the Mutisia, a type of sunflower named after José Celestino Mutis himself, 564 species of orchids, and a wide variety of Amazon flowers. These are only a few of the flowers that we can send, arranged artfully and beautifully, to almost any address of your choosing in Bogotá.