మెడెలీన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 100.94

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సుభం కావాలి
USD 39.85

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

రహస్యమైన
USD 73.05

రహస్యమైన

12 రోజాలు

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 53.13

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 74.38

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

ప్రశాంతత
USD 53.13

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

ఆకర్షణీయమైన
USD 53.13

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

జీవితము తీయనిది
USD 100.94

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్త్రీ ప్రేమ
USD 53.13

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నమ్మిక
USD 53.13

నమ్మిక

గర్బెరాలు

కృతజ్ఞత
USD 53.13

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 100.94

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 53.13

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎప్పటికీ అందమైన
USD 39.85

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

ఐక్యము
USD 74.38

ఐక్యము

24 మరియు

తీక్షణమైన చూపు
USD 100.94

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


The gorgeous city of Medellín, the second-largest city in Colombia, is ranked by Indra Sistemas as one of the best cities to live in all of South America, and is considered by many to be one of the most innovative cities in the entire world. In 2013 alone, Medellín won the Veronica Rudge Urbanism Award from Harvard University, and was selected by the United Nations to host UN-Habitat’s 7th World Urban Forum. A very popular tourist location, and an increasingly important global economic sector, Medellín is not exempt from the beautiful natural features that Colombia is so known for. Like most of Colombia, there are multiple variants of orchid in Medellín overall, and there are also a variety of flowers in the city’s botanical gardens. The Joaquin Antonio Uribe Botanical Garden of Medellín, usually just called the Botanical Garden of Medellín, contains over 4500 flowers, and is best known for its “Orchideorama.” The Orchideorama is a canopy made out of a wooden mesh, with ten hexagonal structures that both collect rainwater, and shelter the large collection of orchids as well as a butterfly reserve. Some of the different kinds of orchids available in the breathtaking Medellín Botanical Garden are available to be sent by us to almost any location in Medellín, along with a wide variety of other flowers.