బర్ర డెల్ కొలొరాడో ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

బార్రా డెల్ కొలరాడో, అందమైన పర్పుల్ ఆర్చిడ్ మరియు జాతీయ పుష్పం అయిన గ్వారియా మొరాదా (Guaria Morada) తో పాటు అనేక రకాల మొక్కలకి నిలయం. నగరం చుట్టూ ఆర్కిడ్లు యొక్క ఇతర జాతులను కూడా చూడవచ్చు. హేలికోనియా రోస్ట్రాటా(Heliconia rostrate) మందార పువ్వులు మరియు ప్రకాశవంతమైన రంగులలో బర్డ్ ఆఫ్ పారడైజ్ సాధారణంగా కనిపిస్తాయి.
బుజ్జగింపు
USD 56.66

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

విశ్వాసము
USD 44.07

విశ్వాసము

24 రోజాలు

పరిపూర్ణత
USD 44.07

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తీక్షణమైన చూపు
USD 56.66

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

అహంభావము
USD 31.48

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేరణ
USD 56.66

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సమ్మొహనమైన
USD 56.66

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

అభిమానము గల బంధాలు
USD 31.48

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

మెత్తని
USD 44.07

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 31.48

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

విభవము
USD 31.48

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ఎడారి ప్రేమ
USD 56.66

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమ పాత్రమైన
USD 50.36

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

పరామరిక
USD 44.07

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 56.66

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ముద్దులు
USD 44.07

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మరువలేని
USD 31.48

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

నమ్రత
USD 31.48

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Next page(Page2)