సియుడడ్ క్వెసాడా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 56.40

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఎప్పటికీ అందమైన
USD 47.00

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

నమ్మరాని అందము
USD 31.33

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

భద్రమైన ప్రేమ
USD 56.40

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తొలి చూపు ప్రేమ
USD 56.40

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సహనము
USD 31.33

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

సుకుమారమైన అందము
USD 31.33

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ధర్మం
USD 31.33

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆనందదాయకమైన
USD 31.33

ఆనందదాయకమైన

కార్నేషన్లు , రోజాలు

కాలముతో మారని
USD 31.33

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

ఆనందం
USD 56.40

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

మృదువు
USD 31.33

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తీయని నమ్రత
USD 31.33

తీయని నమ్రత

రోజాలు, గర్బెరాలు , బంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఆశించటము
USD 31.33

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నిలకడ
USD 40.73

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

ముద్దులు
USD 43.87

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Ciudad Quesada, the capital of Costa Rica’s Quesada province, is often called San Carlos, and is a major economic center for Costa Rica. It is known for its high quality leather products, as well as ranching, dairy, and agricultural businesses and enterprises in the area. The hot springs in the area create a good deal of tourist traffic, and a private nonprofit zoo, the Zoologico La Marina, also attracts a number of visitors. Over 400 species of animals and birds are on display at the zoo. Some of the flowers that can be found in Ciudad Quesada include a variety of orchids. These flowers, and many more, can be sent by us to many addresses around the world, including many addresses in Ciudad Quesada itself.