సియుడడ్ క్వెసాడా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

బాగు
USD 31.74

బాగు

12 రోజాలు

ఎడారి ప్రేమ
USD 57.14

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

అమాయకత్వం
USD 57.14

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

ప్రేరణ
USD 57.14

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రహస్య అభిమానము
USD 41.27

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

తరగని అభిమానము
USD 44.44

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

విభవము
USD 31.74

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ఐక్యము
USD 44.44

ఐక్యము

24 మరియు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 31.74

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

చంచలమైన
USD 41.27

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

మోసము
USD 31.74

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సుకుమారమైన అందము
USD 31.74

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రహస్య ఆరాధన
USD 57.14

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

ఘనమైన
USD 57.14

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

స్వభావము
USD 57.14

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

తొలి చూపు ప్రేమ
USD 57.14

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Ciudad Quesada, the capital of Costa Rica’s Quesada province, is often called San Carlos, and is a major economic center for Costa Rica. It is known for its high quality leather products, as well as ranching, dairy, and agricultural businesses and enterprises in the area. The hot springs in the area create a good deal of tourist traffic, and a private nonprofit zoo, the Zoologico La Marina, also attracts a number of visitors. Over 400 species of animals and birds are on display at the zoo. Some of the flowers that can be found in Ciudad Quesada include a variety of orchids. These flowers, and many more, can be sent by us to many addresses around the world, including many addresses in Ciudad Quesada itself.