గినియా లొ తాజా పుష్పముల త్వరిత గతి బట్వాడా. గినియా లోని కొనాక్రీ మరియు 6 నగరములకు చేతి బట్వాడా ద్వారా పుష్పములను అందచేస్తాము.

గినియా లో ప్రముఖ పుష్ప గుచ్చములు


గర్వము

గర్వము

12 రోజాలు

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తీక్షణమైన చూపు

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

ఆనందం

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

    
ఆకర్షణీయమైన

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

కాఠిన్యం

కాఠిన్యం

రోజాలు మరియు ఉరఃఫలకము

తల్లి బధ్యత

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

తీయని నమ్రత

తీయని నమ్రత

రోజాలు, గర్బెరాలు , బంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

    
స్వచ్చమైన ప్రేమ

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

బాధ్యత గల ప్రేమ

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

నిలకడ

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

బుజ్జగింపు

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

    
నమ్రత

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

రాజత్వము

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

నమ్మిక

నమ్మిక

గర్బెరాలు