మిక్స్కో ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఏకాంతం
USD 48.36

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

నవీనమైన
USD 34.55

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 34.55

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

బాగు
USD 34.55

బాగు

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మంచి
USD 48.36

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

కోరిక
USD 62.76

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

మంచితనము యొక్క బహుమతి
USD 62.18

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

సరైన మంచితనము
USD 34.55

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 48.36

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

తీక్షణమైన చూపు
USD 62.76

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

గర్వము
USD 21.59

గర్వము

12 రోజాలు

నీవు లేక నేను లేను
USD 62.76

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
భద్రమైన ప్రేమ
USD 62.76

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

తీయని నమ్రత
USD 34.55

తీయని నమ్రత

రోజాలు, గర్బెరాలు , బంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

వంచన లేని
USD 48.36

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

సమ్మొహనమైన
USD 62.76

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


This suburb of Guatemala City is located on the site of a Maya city state, and these ruins of some of the original stone structures can still be found around the area. The area is mostly farmland, and Mixco is responsible for supplying the capital city with most of its fresh produce. Nestled among the farms and small houses visitors can find a number of quaint gardens, and the surrounding countryside is home to several native plants and flowers. Along with a number of rare species of orchids, there are also the bright colored cattleya blooms, heliconias and tiger flowers. We can include a number of the orchids found growing in Mixco and other popular flowers in a beautiful bouquet, and deliver it to almost any address in the city. It is the perfect way to thank a host for a lovely meal, or to simply welcome in a new day.