మిక్స్కో ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 61.70

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

విశ్వాసము గల
USD 47.99

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

శ్రేష్ఠత
USD 34.28

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

ప్రేరణ
USD 62.28

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
దయాళువైన  స్త్రీ
USD 34.28

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నేను పైవాడి కొసము
USD 44.99

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

లొంగుబాటు
USD 62.28

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

కీర్తి
USD 34.28

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్రత
USD 34.28

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అమరత్వము
USD 34.28

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

శక్తి
USD 44.99

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 62.28

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అహంభావము
USD 34.28

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

రహస్య ఆరాధన
USD 62.28

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

స్త్రీ ప్రేమ
USD 34.28

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్వభావము
USD 61.70

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


This suburb of Guatemala City is located on the site of a Maya city state, and these ruins of some of the original stone structures can still be found around the area. The area is mostly farmland, and Mixco is responsible for supplying the capital city with most of its fresh produce. Nestled among the farms and small houses visitors can find a number of quaint gardens, and the surrounding countryside is home to several native plants and flowers. Along with a number of rare species of orchids, there are also the bright colored cattleya blooms, heliconias and tiger flowers. We can include a number of the orchids found growing in Mixco and other popular flowers in a beautiful bouquet, and deliver it to almost any address in the city. It is the perfect way to thank a host for a lovely meal, or to simply welcome in a new day.