ఏథెన్స్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఏథెన్స్ నగరంలో సుమారు 130 పైగా జాతుల పువ్వులు ఉన్నట్టు ధ్రువీకరించారు.. గ్రీసు రాజధాని అయిన ఏథెన్స్ నగరం నేషనల్ గార్డెన్స్ కు నిలయం. ఇక్కడ సందర్శకులు అనేక రకాల గులాబీలు, గసగసాల పువ్వులు మరియు మందారాలను వికసిస్తూ చూడగలరు. డైయిసీలు, తులిప్సు మరియు వాయిలేట్స్ తో పాటు ఫుల్ మరియు మినీ కార్నేషన్లు కూడా గార్డెన్స్ లో పెరుగుతూ చూడవచ్చు.
మంచి రుచి
USD 118.60

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 101.53

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

దయాళువైన  స్త్రీ
USD 72.52

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
దివ్యమైన
USD 72.52

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సరసాలాపములు
USD 72.52

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

కాఠిన్యం
USD 72.52

కాఠిన్యం

రోజాలు మరియు ఉరఃఫలకము

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఏకాంతం
USD 101.53

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

మరువలేని
USD 72.52

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

ఎడారి ప్రేమ
USD 118.60

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఘనమైన
USD 118.60

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఆకర్షణీయమైన
USD 110.92

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

వైభవము
USD 101.53

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సరైన మంచితనము
USD 72.52

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

యవ్వనము నిండిన
USD 72.52

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

పరామరిక
USD 101.53

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 101.53

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

సహనము
USD 72.52

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 72.52

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top