ఏథెన్స్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

గర్వము
USD 53.24

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

అంగీకారము
USD 38.03

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

రాగల ఆనందము
USD 38.03

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

అద్భుతమైన
USD 68.45

అద్భుతమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆశించటము
USD 38.03

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కీర్తి
USD 38.03

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

సరసాలాపములు
USD 38.03

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 38.03

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఏకాంతం
USD 53.24

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు
USD 47.54

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

నమ్మరాని అందము
USD 38.03

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎప్పటికీ అందమైన
USD 50.71

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎడారి ప్రేమ
USD 65.92

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

స్వభావము
USD 68.45

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

యువ
USD 38.03

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

తీయని నమ్రత
USD 38.03

తీయని నమ్రత

రోజాలు, గర్బెరాలు , బంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Athens: the capital of Greece, but so much more than that. Thousands of years of history, culture, and philosophy have cemented Athens as being to many the cradle of civilization in the West, and a city almost unparalleled in historical importance. The magnitude of floral beauty in this city certainly matches the city’s history: the National Gardens in Athens are host to a wide variety of flowers, like roses, poppies, hibiscus, daisies, tulips, and violets, to name only a few that can be seen walking around the gardens. In Athens itself, over 130 species of flowers have been seen and documented.