ఏథెన్స్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

అపూర్వమైన
USD 53.72

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

భావన
USD 38.37

భావన

12 రోజాలు

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 38.37

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆశ్రయము
USD 66.52

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరామరిక
USD 53.72

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

వైభవము
USD 53.72

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

విశ్వాసము గల
USD 53.72

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 66.52

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మెత్తని
USD 53.72

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

నిలకడ
USD 47.97

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 69.07

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

రాజత్వము
USD 47.97

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
పండుగ
USD 66.52

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

అమరత్వము
USD 38.37

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నమ్రత
USD 38.37

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

గర్వము
USD 51.17

గర్వము

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Athens: the capital of Greece, but so much more than that. Thousands of years of history, culture, and philosophy have cemented Athens as being to many the cradle of civilization in the West, and a city almost unparalleled in historical importance. The magnitude of floral beauty in this city certainly matches the city’s history: the National Gardens in Athens are host to a wide variety of flowers, like roses, poppies, hibiscus, daisies, tulips, and violets, to name only a few that can be seen walking around the gardens. In Athens itself, over 130 species of flowers have been seen and documented.