పిరయుస్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

అర్హత గల
USD 47.75

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

రాజత్వము
USD 47.75

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

పరిపక్వ సమ్మొహనము
USD 38.20

పరిపక్వ సమ్మొహనము

రోజాలు

శుభాకాంక్షలు
USD 53.48

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అందమైన స్త్రీ
USD 38.20

అందమైన స్త్రీ

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

జీవితము తీయనిది
USD 66.21

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 68.75

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

వెచ్చని భావాలు
USD 47.75

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
విశ్వాసము
USD 53.48

విశ్వాసము

24 రోజాలు

ఐక్యము
USD 53.48

ఐక్యము

24 మరియు

విభవము
USD 38.20

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 38.20

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ధర్మం
USD 38.20

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

దివ్యమైన
USD 50.93

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఇంకా ప్రేమించు
USD 38.20

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

భద్రమైన ప్రేమ
USD 66.21

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


The port city of Piraeus has been an important city to Greece since as far back as ancient Greece and classical Athens. Boasting the biggest port in Greece, which is also the third largest port in the world, Piraeus is an important economic locale for Greece. Though it is more of an economic locale than a nature-oriented one, Piraeus is hardly bereft of its share of floral beauty: carnations, daisies, bougainvillea flowers, and violets can be found in a variety of places throughout the city. Though not found in great volume, it’s doubtless that the flora found is of fantastic diversity.