పిరయుస్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

బుజ్జగింపు
USD 66.07

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

సొగసు
USD 38.12

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

ముద్దులు
USD 53.37

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రాజత్వము
USD 47.65

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ధర్మం
USD 38.12

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఆకర్షణీయమైన
USD 38.12

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

నమ్మరాని అందము
USD 38.12

నమ్మరాని అందము

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అంగీకారము
USD 38.12

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సరసాలాపములు
USD 38.12

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

ఆనందం
USD 66.07

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

లొంగుబాటు
USD 66.07

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 38.12

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్రత
USD 38.12

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

కలిసికట్టుగా
USD 47.65

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

శుభాకాంక్షలు
USD 53.37

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 53.37

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


The port city of Piraeus has been an important city to Greece since as far back as ancient Greece and classical Athens. Boasting the biggest port in Greece, which is also the third largest port in the world, Piraeus is an important economic locale for Greece. Though it is more of an economic locale than a nature-oriented one, Piraeus is hardly bereft of its share of floral beauty: carnations, daisies, bougainvillea flowers, and violets can be found in a variety of places throughout the city. Though not found in great volume, it’s doubtless that the flora found is of fantastic diversity.