పెరిస్తెరి ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

రహస్యమైన
USD 47.97

రహస్యమైన

12 రోజాలు

జీవితము తీయనిది
USD 66.52

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అమాయకత్వం
USD 66.52

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

పరవశత
USD 38.38

పరవశత

లిల్లీలు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
బాగు
USD 38.38

బాగు

12 రోజాలు

రాగల ఆనందము
USD 38.38

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 69.08

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

పరిపక్వ సమ్మొహనము
USD 38.38

పరిపక్వ సమ్మొహనము

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సరసాలాపములు
USD 38.38

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

ప్రేరణ
USD 66.52

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమ్మొహనమైన
USD 66.52

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

శ్రేష్ఠత
USD 38.38

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నవీనమైన
USD 38.38

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

ఆశించటము
USD 38.38

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అహంభావము
USD 38.38

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

స్వభావము
USD 69.08

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Only 4KM away from the capital city of Athens, Peristeri is believed to be the origin behind the name for the peristeria flower, also called the Dove Orchid or Holy Ghost Orchid. The Peristeri Arena (also called the Andreas Papandreou arena) and the Peristeri Stadium both regularly host sports games, and specifically local host games. Sports teams, of course, are not the only thing that make Peristeri stand out! A variety of flowers do that job excellently: In Peristeri, one can see roses, violets, carnations, daisies, and even hibiscus and poppies, demonstrating some of Peristeri’s notable and gorgeous natural beauty photography.