పెరిస్తెరి ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఆశించటము
USD 38.16

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రశాంతత
USD 38.16

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు
USD 47.69

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఒప్పందము ముగించుట
USD 47.69

ఒప్పందము ముగించుట

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
విశ్వాసము
USD 53.42

విశ్వాసము

24 రోజాలు

ప్రేమలో
USD 38.16

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

స్పృహతప్పిన అందము
USD 47.69

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

ఘనమైన
USD 66.14

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికీ అందమైన
USD 50.87

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

గర్వము
USD 53.42

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

నేను పైవాడి కొసము
USD 47.69

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 57.23

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 66.14

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

దివ్యమైన
USD 50.87

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

బాగు
USD 38.16

బాగు

12 రోజాలు

మనొహరమైన సరళత
USD 38.16

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Only 4KM away from the capital city of Athens, Peristeri is believed to be the origin behind the name for the peristeria flower, also called the Dove Orchid or Holy Ghost Orchid. The Peristeri Arena (also called the Andreas Papandreou arena) and the Peristeri Stadium both regularly host sports games, and specifically local host games. Sports teams, of course, are not the only thing that make Peristeri stand out! A variety of flowers do that job excellently: In Peristeri, one can see roses, violets, carnations, daisies, and even hibiscus and poppies, demonstrating some of Peristeri’s notable and gorgeous natural beauty photography.