జుమదియాన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

మెత్తని
USD 77.59

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

తల్లి బధ్యత
USD 77.59

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

విభవము
USD 55.42

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సౌఖ్యము
USD 90.19

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రహస్య అభిమానము
USD 64.87

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

అంగీకారము
USD 55.42

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 90.19

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

దయాళువైన  స్త్రీ
USD 55.42

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మంచితనము యొక్క బహుమతి
USD 99.76

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

అద్భుతమైన
USD 99.76

అద్భుతమైన

రోజాలు

విశ్వాసము
USD 77.59

విశ్వాసము

24 రోజాలు

జీవితము తీయనిది
USD 90.19

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తృప్తి
USD 90.19

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 55.42

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రక్షణ
USD 64.87

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

ముద్దులు
USD 77.59

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Previously known as a communications center, this small city lies between Xinyang and Nanyang provinces. The city was skillfully designed to be perfectly level and give residents a stunning view of the surrounding countryside. The Chaya Mountains rise behind the city, and the cloud tipped peaks are a favorite among the more adventurous explorers. Boshan Lake can also be found in Zhumadian, and it is the perfect place to relax and toss in a line. This area is known for growing several native flowers, which include exotic lotus and orchid plants. The mountains are also home to several bright colored lilies, and the shrines in the city are often filled with the scent of jasmine and sweet honeysuckle. We can deliver orchids, lilies, and other flowers in a beautifully arranged bouquet to almost any address in Zhumadian. It is the perfect way to tell someone "thank you" or to just brighten up their day.