తైయాన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

మంచి
USD 81.31

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

బాగు
USD 58.08

బాగు

12 రోజాలు

వెచ్చని భావాలు
USD 67.98

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

రాజీ
USD 94.51

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మరువలేని
USD 58.08

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

గర్వము
USD 58.08

గర్వము

12 రోజాలు

శాంతి
USD 58.08

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 67.98

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అర్హత గల
USD 67.98

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అహంభావము
USD 58.08

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 94.51

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ఆశ్రయము
USD 94.51

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
దయాళువైన  స్త్రీ
USD 58.08

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మంచితనము యొక్క బహుమతి
USD 104.54

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

ధర్మం
USD 58.08

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

ప్రేమలో
USD 58.08

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Located on Mount Tai and consider the "cradle of Chinese civilization" the ancient city of Tai'an is a fascinating mix of old world traditions and modern culture. It is bordered by the famous Yellow River in the valley, which gives Tai'an the benefit of an extremely fertile valley. Rice is one of the region's cash crops, but it is also known for its abundance of beautiful flowers. Residents and visitors can also take advantage of fishing and boating on the river, along with enjoying the sights along its banks. There are several historic temples and shrines also located throughout Tai'an, and many are home to beautifully colored orchids and lilies. Jasmine and hibiscus are also commonly found throughout the city, along with the spicy scent of climbing roses. We can deliver many of these and other flowers to almost any address in Tai'an. It is the perfect way to welcome someone new into your life or tell an old friend that you care.