యోకోహమ షి ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

అంగీకారము
USD 92.66

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

ఆశించటము
USD 92.66

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 103.78

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

శుభాకాంక్షలు
USD 129.72

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మనొహరమైన సరళత
USD 92.66

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

విశ్వాసము
USD 129.72

విశ్వాసము

24 రోజాలు

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 92.66

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఉజ్వలమైన
USD 92.66

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆకర్షణీయమైన
USD 92.66

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

వైభవము
USD 129.72

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 144.55

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

ప్రేమ ఒప్పుకోలు
USD 92.66

ప్రేమ ఒప్పుకోలు

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 92.66

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

అభిమానము గల బంధాలు
USD 92.66

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

నమ్రత
USD 92.66

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 114.90

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


As the second largest city in Japan and located only 30 minutes away from Tokyo, Yokohama has something for everyone. One of the first major harbor cities in Japan, Yokohama-shi is known for its fabulous shopping and relaxed atmosphere. It is referred to as Japan's gateway to the outside world, and the global cultural influences can be seen throughout the city. From viewing the Harvest moon in September to the Jazz Promenade and Great Japan Beer Festival, there is always something for residents and visitors to experience in this thriving port city. Yokohama is also famous for its traditional Japanese gardens that include the beautiful three tiered pagoda in Sankeien Garden. Fragrant jasmine vines can also be found growing in the garden, along with delicate orchids and lotus blossoms. Flowers are an important part of life in Yokohama, and are used to convey a variety of sentiments and emotions. From bright yellow daisies and carnations to red, white, and pink roses, it is always considered polite when you say it with flowers. We can create the perfect floral arrangement for you and deliver it to almost any address in Yokohama. It is the polite way to thank a host for a wonderful evening, or to simply show someone you care.