యోకోహమ షి ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

తృప్తి
USD 145.93

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

భద్రమైన ప్రేమ
USD 145.93

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

నమ్రత
USD 93.54

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 93.54

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
జ్ఞానం
USD 93.54

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 145.93

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఐక్యము
USD 130.96

ఐక్యము

24 మరియు

గర్వము
USD 93.54

గర్వము

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరవశత
USD 93.54

పరవశత

లిల్లీలు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సంతొషకరమైన వివాహము
USD 145.93

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

ప్రేమలో
USD 93.54

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

ఎప్పటికీ అందమైన
USD 93.54

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
శ్రేష్ఠత
USD 93.54

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

కోపము
USD 145.93

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

తరగని అభిమానము
USD 130.96

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

చిరునవ్వుతో
USD 93.54

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


As the second largest city in Japan and located only 30 minutes away from Tokyo, Yokohama has something for everyone. One of the first major harbor cities in Japan, Yokohama-shi is known for its fabulous shopping and relaxed atmosphere. It is referred to as Japan's gateway to the outside world, and the global cultural influences can be seen throughout the city. From viewing the Harvest moon in September to the Jazz Promenade and Great Japan Beer Festival, there is always something for residents and visitors to experience in this thriving port city. Yokohama is also famous for its traditional Japanese gardens that include the beautiful three tiered pagoda in Sankeien Garden. Fragrant jasmine vines can also be found growing in the garden, along with delicate orchids and lotus blossoms. Flowers are an important part of life in Yokohama, and are used to convey a variety of sentiments and emotions. From bright yellow daisies and carnations to red, white, and pink roses, it is always considered polite when you say it with flowers. We can create the perfect floral arrangement for you and deliver it to almost any address in Yokohama. It is the polite way to thank a host for a wonderful evening, or to simply show someone you care.