జెర్మనీ లొ తాజా పుష్పముల త్వరిత గతి బట్వాడా. జెర్మనీ లోని బెర్లిన్ మరియు 96 నగరములకు చేతి బట్వాడా ద్వారా పుష్పములను అందచేస్తాము.

జర్మన్ వివాహములలో పుష్పములు ధరించిన యువతులు లేదా పుష్ప గుచ్చములు కనబడుట అరుదు కానీ వధువులు ఇప్పటికీ బవేరియన్ యువతులలో ప్రసిద్ధి చెందిని సాంప్రదాయబధ్ధమైన పుష్పముల కిరీటమును ధరిస్తారు. అక్టోబరు మరియు నవంబరు మాసములలో జర్మన్ నగరము లహర్ వికసించే ముదురు రంగు చామంతులకు నెలవు. ఆల్ సైంట్స్ దే రోజున సమాధుల వద్దకు పుష్పములను తీసుకువచ్చి జర్మన్ దేశస్థులు సన్మానమును ప్రకటిస్తారు. రాజధాని బెర్లిన్ యొక్క అపఖ్యాతి కలిగిని బెర్లిన్ గోడ వద్ద జెర్మన్ దేశస్థులు మరియు విదేశీయులు అక్కద చంపబడ్డ వ్యక్తుల సన్మానము కొరకు పుష్పముల చుట్టలను మరియు పుష్ప గుచ్చములను ఉంచుతారు.జెర్మన్ దేశపు జాతీయ పుష్పమైన బ్లూ కాంఫ్లవర్ లేదా బ్యాచెలర్స్ బటన్ ను అవివాహిత పురుషులు విరివిగా తమ చొక్క గుండీల వద్ద ధరిస్తారు. రంగు రంగుల పుష్పముల కిరీటమును ధరించిన బవేరియన్ యువుతలును వీక్షించటాని ఫాల్ ఉత్సవము సరైన సమయము. అథిథులు మరియు వీక్షకులు కూడా జర్మని యొక్క స్థానిక పుష్పముల దండలను ధరించుటకు ప్రోత్సాహరించబడతారు.

జెర్మనీ లో ప్రముఖ పుష్ప గుచ్చములు

ఈ పుష్పగుచ్చముల ధర చూడటానికి నగరమును ఎంచుకోండి:ఈ పుష్పగుచ్చముల ధర చూడటానికి నగరమును ఎంచుకోండి


నేను పైవాడి కొసము

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆకర్షణీయమైన

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కాఠిన్యం

కాఠిన్యం

రోజాలు మరియు ఉరఃఫలకము

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

    
గౌరవము

గౌరవము

24 రోజాలు

బాధ్యత గల ప్రేమ

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

కోపము

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

శక్తి

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

    
నీవు లేక నేను లేను

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

యువ

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఆశ్రయము

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సహనము

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

    
మంచితనము యొక్క బహుమతి

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

వేరుబడ్డ ప్రేమ

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఎప్పటికీ అందమైన

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

చెరిగిపోని గుర్తులు

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

    

ప్రత్యేక ఆఫరు: రహస్యమైన

నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నను అని తెలుపుటకు ఎరుపు రోజాలు సరైనవి. రోజాలు సొగసైనవి మరియు ప్రేమ నిండినవి మరియు ఒక స్త్రీ యొక్క విశెషతను చూపుటకు సరైన మార్గము. చాలా సంస్కృతులలో ఎరుపు రోజాలను కొనియాడారు మరియు ఎరుపు రోజాలు తరగని ప్రేమకు గుర్తు. ప్రేమికుల రోజు నాడు లేదా వేరే సందర్భములో ప్రేమ నిండిన సండేశము ఇవ్వాలంటే ఒక డజను అందమైన ఎరుపు రోజాలను ఇవ్వండి. ఈ పుష్ప గుచ్చము కోల్న్ (Köln)   ఫ్రాంక్ఫర్ట్ అం మేన్ (Frankfurt am Main)   బెర్లిన్ (Berlin)   మంచెన్ (München)   హాంబర్గ్ (Hamburg) లో ప్రముఖము మరియు ఏదైనా పెద్ద నగరమునకు బట్వాడా చేయబడతాయి. సులువుగా ఉంచుటకు మరియు నీరు పోయుటకు ఒక కుండీ కూడా చేర్చబడినది.
సమాచారము