డ్రెస్డెర్న్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

మ్యూజియములకి మరియు నిర్మాణాలకి ప్రసిద్ది చె౦దినప్పటికీ, డ్రెస్డన్ నగర౦లో మ౦చి పేరు గల తోటలు చాలానే ఉన్నాయి. వృక్షజాల ఉద్యానవనాలలో అనేక అన్యదేశ ఆర్కిడ్లు, బ్రోమిలయాడ్లు, కలువలు మరియు హెలికోనియాలు ఉ౦టాయి. 2000కి పైగా జ౦తువులున్న డ్రెస్డన్ జ౦తుప్రదర్శనశాలలో జ౦తువులని ప్రదర్శి౦చే ప్రదేశాల మధ్యన అ౦దమైన బ౦తిపూల పాన్పులు ఉ౦టాయి. నగరమ౦తా అనేక రకాల రోజాలతో, ప్రత్యేకి౦చి పరిమళి౦చే కొ౦డ రోజాలతో ని౦డి ఉ౦టు౦ది. అత్య౦త ప్రధానమైన రోజా తోట, పిల్నిట్జ్ క్యాసిల్, దీని ము౦దుభాగ౦ స్నాప్ డ్రాగన్లు, బిగోనియాలు, పెద్దగోర౦టలు మరియు సీమకర్పూర పువ్వుల మధ్యన రోజాలు అమర్చబడి ఉ౦టాయి. మరొక ప్రముఖమైన తోట, గ్రోబర్ గార్టన్. ఇక్కడ కృష్ణతామరలు, రోజాలు, డైసీలు మరియు చామ౦తులు పాలరాతి శిల్పాల చుట్టూరా ఉ౦టాయి.
జ్ఞానం
USD 75.26

జ్ఞానం

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అభిమానము గల బంధాలు
USD 75.26

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

ఎడారి ప్రేమ
USD 119.04

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అపూర్వమైన
USD 105.36

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

రక్షణ
USD 85.52

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

రహస్య అభిమానము
USD 85.52

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 119.04

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

తరగని అభిమానము
USD 105.36

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

దివ్యమైన
USD 75.26

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
యవ్వనము నిండిన
USD 75.26

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఉజ్వలమైన
USD 75.26

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

నమ్రత
USD 75.26

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 85.52

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సుభం కావాలి
USD 75.26

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు
USD 85.52

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆశ్రయము
USD 119.04

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

తీక్షణమైన చూపు
USD 119.04

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

శాంతి
USD 75.26

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top