డ్రెస్డెర్న్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

శక్తి
USD 87.28

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

నమ్రత
USD 76.81

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్త్రీ ప్రేమ
USD 76.81

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అమాయకత్వం
USD 121.50

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అవకాశము తీసుకుందాము
USD 76.81

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

సహనము
USD 76.81

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

అహంభావము
USD 76.81

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

పరిపూర్ణత
USD 107.53

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
శాంతి
USD 76.81

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మంచితనము యొక్క బహుమతి
USD 138.25

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

మంచి ఆరోగ్యము
USD 87.28

మంచి ఆరోగ్యము

Geberఒకs , రోజాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

బాగు
USD 76.81

బాగు

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 138.25

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 121.50

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అమరత్వము
USD 76.81

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రహస్య ఆరాధన
USD 121.50

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Famous for its art museums and beautiful classic architecture there are also several well known gardens in Dresden. From the botanical gardens which house several species of tropical plants that include exotic orchids, bromeliads, fragrant stargazer lilies and bright red and yellow heliconias. The Dresden zoo is not only home to 2,000 animals, it also boasts stunning flower beds between the exhibits. Bright orange and yellow marigolds are common sights in the spring and early summer, along with tulips, carnations and an assortment of mums. No matter where you go chances are you will see roses, including scented climbers. Many of the private gardens carefully tend rose bushes, but no more so than at the Pillnitz Castle. The front of the newly rebuilt castle is lined with red roses and make a truly stunning sight when they are in bloom in the summer. Snapdragons and begonias are mixed between the rose beds, along with dark purple violets and salvias. Grober Garten is another popular attraction for residents and visitors, and here one can see tall red cannas surrounding the classic white marble statues. White roses also surround some of the sculptures, along with red and yellow mums and daisies.