డ్రెస్డెర్న్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

Famous for its art museums and beautiful classic architecture there are also several well known gardens in Dresden. From the botanical gardens which house several species of tropical plants that include exotic orchids, bromeliads, fragrant stargazer lilies and bright red and yellow heliconias. The Dresden zoo is not only home to 2,000 animals, it also boasts stunning flower beds between the exhibits. Bright orange and yellow marigolds are common sights in the spring and early summer, along with tulips, carnations and an assortment of mums. No matter where you go chances are you will see roses, including scented climbers. Many of the private gardens carefully tend rose bushes, but no more so than at the Pillnitz Castle. The front of the newly rebuilt castle is lined with red roses and make a truly stunning sight when they are in bloom in the summer. Snapdragons and begonias are mixed between the rose beds, along with dark purple violets and salvias. Grober Garten is another popular attraction for residents and visitors, and here one can see tall red cannas surrounding the classic white marble statues. White roses also surround some of the sculptures, along with red and yellow mums and daisies.

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 120.66

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

నాతో పారిపో
USD 76.28

నాతో పారిపో

రోజాలు

అంగీకారము
USD 120.66

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాగ బద్ధమైన
USD 106.80

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు
USD 86.68

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

యవ్వనము నిండిన
USD 76.28

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
బుజ్జగింపు
USD 120.66

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

కుతూహలమైన
USD 76.28

కుతూహలమైన

రోజాలు

నేను పైవాడి కొసము
USD 86.68

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
యువ
USD 76.28

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

శాశ్వతము
USD 106.80

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

అంగీకారము
USD 76.28

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఉశికొలపడము
USD 120.66

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

కీర్తి
USD 76.28

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

నమ్రత
USD 76.28

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తీక్షణమైన చూపు
USD 120.66

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

మంచితనము యొక్క బహుమతి
USD 137.31

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

నీవు లేక నేను లేను
USD 120.66

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Next page(Page2)