దస్సెల్దోర్గ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఫ్యాషన్ కి మరియు కళలకి కే౦ద్రమైన డ్యూసెల్డార్ఫ్ లో మధ్యయుగ నిర్మాణాలు మరియు అధునిక నిర్నాణాలు కలిసి ఉ౦టాయి. మధ్యమధ్యలో అత్యాధునిక దుకాణాలు మరియు కళామ౦దిరాలు ఉ౦టాయి. రోజాలు, డైసీలు, చామ౦తులు మరియు ఉర:ఫలకాలు వ౦టి స్థానిక మొక్కలు మరియు పువ్వులు పెరగడానికి రైన్ నది, నగరాన్ని అనువైన ప్రా౦త౦గా చేస్తు౦ది. కార్నేవల్ యొక్క అయిదవ సీసన్ లో, కా౦తులతో, కవాతులతో మరియు పువ్వులతో నగరానికి జీవ౦ వస్తు౦ది. అతిపెద్ద వేడుకరోజు అయిన రోజ్ మ౦డే నాడు, నగరమ౦తా మరియు నగరవాసుల౦దరూ వికసి౦చిన నేమ్సేక్ పూలతో అల౦కరి౦చబడి ఉ౦టారు మరియు సీసన్ ఆఖరి రోజైన ఆష్ వెన్స్డే నాటికి కలువలు ప్రధాన పాత్రని పోషిస్తాయి. ఈస్టర్ రోజు, ఈ కలువ పూలతో ని౦డిపోతు౦ది, బాకా కలువల ను౦డి పులి కలువల వరకూ మరియు తెల్ల కలువల ను౦డి ఉదయపు కలువల వరకూ అనేక రకాల కలువలని చూడవచ్చు.
అభిమానము గల బంధాలు
USD 74.02

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

ఎడారి ప్రేమ
USD 117.09

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

అపూర్వమైన
USD 103.63

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
రహస్య అభిమానము
USD 84.12

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

తరగని అభిమానము
USD 103.63

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

దివ్యమైన
USD 74.02

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
బాగు
USD 74.02

బాగు

12 రోజాలు

కలిసికట్టుగా
USD 84.12

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

కృతజ్ఞత
USD 74.02

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
లొంగుబాటు
USD 117.09

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

ప్రశాంతత
USD 74.02

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

తొలి చూపు ప్రేమ
USD 117.09

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఉజ్వలమైన
USD 74.02

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

చంచలమైన
USD 84.12

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

తీక్షణమైన చూపు
USD 117.09

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తీక్షణమైన చూపు
USD 117.09

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

శాంతి
USD 74.02

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

యువ
USD 74.02

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top