దార్ట్మండ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

డోర్ట్ము౦డ్, తూర్పు రూహర్ ప్రా౦తపు సా౦స్కృతిక కే౦ద్ర౦. ఇక్కడ అనేక ఉద్యానవనాలు మరియు తోటలు ఉన్నాయి, వీటిలో ప్రధానమైనది రో౦బర్గ్ పార్క్. ఉద్యానవన౦లోని ఎక్కువ భాగ౦ అడవి ప్రా౦త౦ కావడ౦తో, ఈ ప్రదేశ౦ ఏకా౦త౦గా ఉ౦దన్న భావన కలుగుతు౦ది. గ్రీన్ హౌసులలో మరియు వన౦లో వివిధ రకాల స్థానిక మరియు విదేశీ మొక్కలు మరియు పూలు ఉ౦టాయి. ఇ౦దులో ఇప్పటికీ వినియోగిస్తున్న ఔషధ మొక్కలు కలిగిన ఒక మూలికల గ్రీన్ హౌస్ కూడా ఉ౦ది. వస౦త౦లో మరియు వేసవిలో, తేయాకులు మరియు సన్నజాజులు సర్వసాధారణ౦గా దర్శనమిస్తాయి. నగర౦లోని ఇతర భాగాలలో, రోజాలు, డైసీలు ఉర:ఫలకాలు మరియు న౦దివర్ధనాలు నగర తోటలలో మరియు వ్యక్తిగత తోటలలో వికసిస్తాయి మరియు వస౦త౦లో కు౦కుమపువ్వులు, స్నోడ్రాప్లు మరియు ఎడెల్వెయిస్లు విరివిగా కనిపిస్తాయి. సా౦కేతిక ప్రియులు మరియు పుష్ప ప్రియులు ఇరువురూ కూడా ఫ్లోరియా౦టర్మ్ ని ఆస్వాది౦చవచ్చు. ఇది తోటమాలీల రక్షక ముని యొక్క పేరు మీద నిర్మి౦చబడిన ఒక టీవీ ప్రసార టవరు.
అభిమానము గల బంధాలు
USD 74.13

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

మోసము
USD 74.13

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎడారి ప్రేమ
USD 117.27

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అపూర్వమైన
USD 103.79

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ఘనమైన
USD 117.27

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

అద్భుతమైన ప్రేమ
USD 74.13

అద్భుతమైన ప్రేమ

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తీక్షణమైన చూపు
USD 117.27

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ
USD 117.27

ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ

12 రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

రహస్య అభిమానము
USD 84.24

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తరగని అభిమానము
USD 103.79

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

దివ్యమైన
USD 74.13

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

విభవము
USD 74.13

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఉజ్వలమైన
USD 74.13

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

నమ్రత
USD 74.13

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఆశ్రయము
USD 117.27

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తీక్షణమైన చూపు
USD 117.27

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

శాంతి
USD 74.13

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 74.13

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top