దూయిస్బర్గ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

Residents in Duisburg love being outside, and this is evident in the large number of outdoor attractions. Along with outdoor sports park, arena and open air market by the marina the city also boasts a large zoo and botanical garden. The Duisburg-Hamborn garden and aquarium are home to several species of plants, flowers and marine life. In the botanical gardens visitors can wander along shaded and sunny paths that take them through the skillfully designed flower beds. Marigolds in all shades of yellow and orange are used to create unique geometric patterns in some of the beds. Raised beds are filled with begonias, snapdragons and dusty miller. Mums, daisies and carnations can also be found growing in the botanical gardens. The greenhouses hold several varieties of exotic orchids, along with anthuriums and heliconias. Tall red cannas also line some of the garden paths, and there is even an area set aside for fruit trees. In the evening one can sit and listen to the frogs croaking and enjoy the sweet fragrance of the water lilies. One sight not to miss in Duisburg are the pink and purple blooms on the fuchia which come out in the spring and summertime.

తీక్షణమైన చూపు
USD 120.77

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

అంగీకారము
USD 120.77

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

కలవరము
USD 120.77

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
కీర్తి
USD 76.35

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

వైభవము
USD 106.89

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 106.89

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
శక్తి
USD 86.76

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

బాగు
USD 76.35

బాగు

12 రోజాలు

అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 76.35

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 76.35

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆకర్షణీయమైన
USD 107.58

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

భావన
USD 76.35

భావన

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అద్భుతమైన
USD 137.43

అద్భుతమైన

రోజాలు

శ్రేష్ఠత
USD 76.35

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

యవ్వనము నిండిన
USD 76.35

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
యువ
USD 76.35

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

స్పృహతప్పిన అందము
USD 86.76

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

పరవశత
USD 76.35

పరవశత

లిల్లీలు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Next page(Page2)