దూయిస్బర్గ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

కలవరము
USD 118.77

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 105.12

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆశించటము
USD 75.08

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

జీవితము తీయనిది
USD 118.77

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నేను పైవాడి కొసము
USD 85.32

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆకర్షణీయమైన
USD 105.80

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అపూర్వమైన
USD 105.12

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

నమ్మిక
USD 75.08

నమ్మిక

గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కీర్తి
USD 75.08

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 75.08

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కౌగిలింతలు
USD 85.32

కౌగిలింతలు

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 75.08

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 75.08

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

వంచన లేని
USD 105.12

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

అమరత్వము
USD 75.08

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 75.08

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Residents in Duisburg love being outside, and this is evident in the large number of outdoor attractions. Along with outdoor sports park, arena and open air market by the marina the city also boasts a large zoo and botanical garden. The Duisburg-Hamborn garden and aquarium are home to several species of plants, flowers and marine life. In the botanical gardens visitors can wander along shaded and sunny paths that take them through the skillfully designed flower beds. Marigolds in all shades of yellow and orange are used to create unique geometric patterns in some of the beds. Raised beds are filled with begonias, snapdragons and dusty miller. Mums, daisies and carnations can also be found growing in the botanical gardens. The greenhouses hold several varieties of exotic orchids, along with anthuriums and heliconias. Tall red cannas also line some of the garden paths, and there is even an area set aside for fruit trees. In the evening one can sit and listen to the frogs croaking and enjoy the sweet fragrance of the water lilies. One sight not to miss in Duisburg are the pink and purple blooms on the fuchia which come out in the spring and summertime.