దూయిస్బర్గ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ప్రశాంతత
USD 79.11

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

ఎప్పటికీ అందమైన
USD 79.11

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

సౌఖ్యము
USD 125.14

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

రహస్య ఆరాధన
USD 125.14

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
గర్వము
USD 79.11

గర్వము

12 రోజాలు

భద్రమైన ప్రేమ
USD 125.14

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 125.14

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 89.90

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
వెచ్చని భావాలు
USD 89.90

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 79.11

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నమ్మిక
USD 79.11

నమ్మిక

గర్బెరాలు

మృదువు
USD 79.11

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాగల ఆనందము
USD 79.11

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

ఘనమైన
USD 125.14

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

ప్రలోభం
USD 125.14

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

కుతూహలమైన
USD 79.11

కుతూహలమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Residents in Duisburg love being outside, and this is evident in the large number of outdoor attractions. Along with outdoor sports park, arena and open air market by the marina the city also boasts a large zoo and botanical garden. The Duisburg-Hamborn garden and aquarium are home to several species of plants, flowers and marine life. In the botanical gardens visitors can wander along shaded and sunny paths that take them through the skillfully designed flower beds. Marigolds in all shades of yellow and orange are used to create unique geometric patterns in some of the beds. Raised beds are filled with begonias, snapdragons and dusty miller. Mums, daisies and carnations can also be found growing in the botanical gardens. The greenhouses hold several varieties of exotic orchids, along with anthuriums and heliconias. Tall red cannas also line some of the garden paths, and there is even an area set aside for fruit trees. In the evening one can sit and listen to the frogs croaking and enjoy the sweet fragrance of the water lilies. One sight not to miss in Duisburg are the pink and purple blooms on the fuchia which come out in the spring and summertime.