దూయిస్బర్గ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

Residents in Duisburg love being outside, and this is evident in the large number of outdoor attractions. Along with outdoor sports park, arena and open air market by the marina the city also boasts a large zoo and botanical garden. The Duisburg-Hamborn garden and aquarium are home to several species of plants, flowers and marine life. In the botanical gardens visitors can wander along shaded and sunny paths that take them through the skillfully designed flower beds. Marigolds in all shades of yellow and orange are used to create unique geometric patterns in some of the beds. Raised beds are filled with begonias, snapdragons and dusty miller. Mums, daisies and carnations can also be found growing in the botanical gardens. The greenhouses hold several varieties of exotic orchids, along with anthuriums and heliconias. Tall red cannas also line some of the garden paths, and there is even an area set aside for fruit trees. In the evening one can sit and listen to the frogs croaking and enjoy the sweet fragrance of the water lilies. One sight not to miss in Duisburg are the pink and purple blooms on the fuchia which come out in the spring and summertime.

ప్రశాంతత
USD 75.13

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

సుకుమారమైన అందము
USD 75.13

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమ్మొహనమైన
USD 118.85

సమ్మొహనమైన

12 రోజాలు, కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
కోపము
USD 118.85

కోపము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

నిలకడ
USD 85.38

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

వైభవము
USD 105.19

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాగ బద్ధమైన
USD 105.19

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

సొగసు
USD 75.13

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

మంచి రుచి
USD 118.85

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
గర్వము
USD 105.19

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

నమ్రత
USD 75.13

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సహనము
USD 75.13

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
విశ్వాసము గల
USD 105.19

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

నాతో పారిపో
USD 75.13

నాతో పారిపో

రోజాలు

కుతూహలమైన
USD 75.13

కుతూహలమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఇంకా ప్రేమించు
USD 75.13

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 75.13

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

అమరత్వము
USD 75.13

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Next page(Page2)