నెరంబెర్గ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 78.90

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

శాశ్వతము
USD 110.46

శాశ్వతము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

ధర్మం
USD 78.90

ధర్మం

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 100.42

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
పండుగ
USD 124.80

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

మృదువు
USD 78.90

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 78.90

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

దివ్యమైన
USD 78.90

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సంతొషకరమైన వివాహము
USD 124.80

సంతొషకరమైన వివాహము

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

తల్లి బధ్యత
USD 110.46

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

ఆకర్షణీయమైన
USD 111.17

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కుతూహలమైన
USD 78.90

కుతూహలమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సుకుమారమైన అందము
USD 78.90

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 78.90

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 89.66

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

భావన
USD 78.90

భావన

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


This historic Bavarian city has something to offer everyone from culture and medieval architecture to museums and stunning gardens. One garden that is on everyone’s “must see” list can be found at the Nuernberg zoo. Home to an estimated 300 species of animals, it also boasts a woodland garden and several award worthy flower beds. Voted one of the most beautiful zoological garden in Europe, there always seems to be something blooming throughout the year. Each animal habitat is designed to mimic their natural environment which means that there is a wide variety of plants and flowers from around the world in the zoo. Bromeliads, heliconias, large green elephant ears and even waxy anthuriums can be found growing around the rainforest section, along with a few orchids on the tree branches. Marigolds, daisies, begonias and carnations are used to create stunning flower beds along the paths, and in the springtime the zoo and city are filled with colorful tulips. Roses are another favorite, especially in private gardens and many of these same varieties of flowers can also be found blooming in front of the famous Nuremberg Castle.