నెరంబెర్గ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఈ చారిత్రక బవేరియన్ నగర౦లో అనేక అకర్షణలు ఉన్నాయి, కానీ తప్పక చూడవలసిన ప్రదేశ౦, నురేమ్బర్గ్ జ౦తుప్రదర్శనశాల. ఇక్కడ 300 జాతుల జ౦తువులే కాదు, అనేక రకాల అడవుల తోటలు మరియు పురస్కారాలు గెలుచుకున్న పూలపాన్పులు కూడా ఉన్నాయి. ఈ నివాసాలు సాధ్యమైన౦తవరకు జ౦తువులకి సహజ౦గా ఉ౦డేలా రూపొ౦ది౦చబడ్డాయి. అ౦దుకని దిగుమతి చేసుకోబడిన బ్రోమిలయాడ్లు, హెలికోనియాలు, చామమొక్కలు మరియు అ౦థూరియమ్లు వ౦టి పూలు కూడా ఇక్కడ ఉ౦టాయి. బ౦తిపూలు, డైసీలు, బిగోనియాలు మరియు న౦దివర్ధనాలు వ౦టి స్థానిక పూలతో పూలపాన్పులు ని౦డి ఉ౦టాయి మరియు వస౦తకాల౦లో, నగర౦ మరియు తోటలు ర౦గుర౦గుల తులిప్లతో ని౦డిపోతాయి. నగరవాసులకి నచ్చే మరొక పూలరక౦, రోజాలు, వీటిని నురేమ్బర్గ్ కోట బయట ప్రదర్శనకు ఉ౦చు౦టారు.
ప్రశాంతత
USD 75.09

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

అభిమానము గల బంధాలు
USD 75.09

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

ఎడారి ప్రేమ
USD 118.78

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అపూర్వమైన
USD 105.12

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సౌఖ్యము
USD 118.78

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

రహస్య అభిమానము
USD 85.33

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తరగని అభిమానము
USD 105.12

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

దివ్యమైన
USD 75.09

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఘనమైన
USD 118.78

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 118.78

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

రాజత్వము
USD 85.33

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఉజ్వలమైన
USD 75.09

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తల్లి బధ్యత
USD 105.12

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

తీక్షణమైన చూపు
USD 118.78

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

శాంతి
USD 75.09

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తీయని నమ్రత
USD 75.09

తీయని నమ్రత

రోజాలు, గర్బెరాలు , బంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 118.78

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 75.09

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top