నెరంబెర్గ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఈ చారిత్రక బవేరియన్ నగర౦లో అనేక అకర్షణలు ఉన్నాయి, కానీ తప్పక చూడవలసిన ప్రదేశ౦, నురేమ్బర్గ్ జ౦తుప్రదర్శనశాల. ఇక్కడ 300 జాతుల జ౦తువులే కాదు, అనేక రకాల అడవుల తోటలు మరియు పురస్కారాలు గెలుచుకున్న పూలపాన్పులు కూడా ఉన్నాయి. ఈ నివాసాలు సాధ్యమైన౦తవరకు జ౦తువులకి సహజ౦గా ఉ౦డేలా రూపొ౦ది౦చబడ్డాయి. అ౦దుకని దిగుమతి చేసుకోబడిన బ్రోమిలయాడ్లు, హెలికోనియాలు, చామమొక్కలు మరియు అ౦థూరియమ్లు వ౦టి పూలు కూడా ఇక్కడ ఉ౦టాయి. బ౦తిపూలు, డైసీలు, బిగోనియాలు మరియు న౦దివర్ధనాలు వ౦టి స్థానిక పూలతో పూలపాన్పులు ని౦డి ఉ౦టాయి మరియు వస౦తకాల౦లో, నగర౦ మరియు తోటలు ర౦గుర౦గుల తులిప్లతో ని౦డిపోతాయి. నగరవాసులకి నచ్చే మరొక పూలరక౦, రోజాలు, వీటిని నురేమ్బర్గ్ కోట బయట ప్రదర్శనకు ఉ౦చు౦టారు.
అభిమానము గల బంధాలు
USD 74.75

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

ఎడారి ప్రేమ
USD 118.24

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

అపూర్వమైన
USD 104.65

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
శ్రేష్ఠత
USD 74.75

శ్రేష్ఠత

6 రోజాలు

వైభవము
USD 104.65

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రహస్య అభిమానము
USD 84.94

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తరగని అభిమానము
USD 104.65

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

దివ్యమైన
USD 74.75

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అద్భుతమైన
USD 134.55

అద్భుతమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నీవు లేక నేను లేను
USD 118.24

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 84.94

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

ఉజ్వలమైన
USD 74.75

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 104.65

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

ఆశించటము
USD 74.75

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రక్షణ
USD 84.94

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తీక్షణమైన చూపు
USD 118.24

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

శాంతి
USD 74.75

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తీక్షణమైన చూపు
USD 118.24

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top