నెరంబెర్గ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

This historic Bavarian city has something to offer everyone from culture and medieval architecture to museums and stunning gardens. One garden that is on everyone’s “must see” list can be found at the Nuernberg zoo. Home to an estimated 300 species of animals, it also boasts a woodland garden and several award worthy flower beds. Voted one of the most beautiful zoological garden in Europe, there always seems to be something blooming throughout the year. Each animal habitat is designed to mimic their natural environment which means that there is a wide variety of plants and flowers from around the world in the zoo. Bromeliads, heliconias, large green elephant ears and even waxy anthuriums can be found growing around the rainforest section, along with a few orchids on the tree branches. Marigolds, daisies, begonias and carnations are used to create stunning flower beds along the paths, and in the springtime the zoo and city are filled with colorful tulips. Roses are another favorite, especially in private gardens and many of these same varieties of flowers can also be found blooming in front of the famous Nuremberg Castle.

నీవు లేక నేను లేను
USD 120.66

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

తీయని
USD 76.28

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

ఆనందం
USD 120.66

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అమరత్వము
USD 76.28

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మనొహరమైన సరళత
USD 76.28

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

ఉజ్వలమైన
USD 76.28

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు
USD 86.68

స్నేహమునకు ధన్యవాదాలు

12 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

భావన
USD 76.28

భావన

12 రోజాలు

గర్వము
USD 106.80

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సౌఖ్యము
USD 120.66

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

కోరిక
USD 120.66

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

అపూర్వమైన
USD 106.80

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తీయని నమ్రత
USD 76.28

తీయని నమ్రత

రోజాలు, గర్బెరాలు , బంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఆకర్షణీయమైన
USD 107.49

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సహనము
USD 76.28

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 86.68

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

ఒప్పందము ముగించుట
USD 86.68

ఒప్పందము ముగించుట

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

పరిపూర్ణత
USD 106.80

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Next page(Page2)