నెరంబెర్గ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

సొగసు
USD 75.42

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

రాగ బద్ధమైన
USD 105.59

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 119.31

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ఉశికొలపడము
USD 119.31

ఉశికొలపడము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
వంచన లేని
USD 105.59

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

కలిసికట్టుగా
USD 85.71

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

విభవము
USD 75.42

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

అమాయకత్వం
USD 119.31

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అర్హత గల
USD 85.71

అర్హత గల

3 లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

వృధామాటలాడుట
USD 135.76

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

గర్వము
USD 105.59

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

కలవరము
USD 119.31

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేరణ
USD 119.31

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 75.42

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

యువ
USD 75.42

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

లొంగుబాటు
USD 119.31

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


This historic Bavarian city has something to offer everyone from culture and medieval architecture to museums and stunning gardens. One garden that is on everyone’s “must see” list can be found at the Nuernberg zoo. Home to an estimated 300 species of animals, it also boasts a woodland garden and several award worthy flower beds. Voted one of the most beautiful zoological garden in Europe, there always seems to be something blooming throughout the year. Each animal habitat is designed to mimic their natural environment which means that there is a wide variety of plants and flowers from around the world in the zoo. Bromeliads, heliconias, large green elephant ears and even waxy anthuriums can be found growing around the rainforest section, along with a few orchids on the tree branches. Marigolds, daisies, begonias and carnations are used to create stunning flower beds along the paths, and in the springtime the zoo and city are filled with colorful tulips. Roses are another favorite, especially in private gardens and many of these same varieties of flowers can also be found blooming in front of the famous Nuremberg Castle.