బెర్లిన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

బెర్లిన్ జర్మనీ రాజధాని మరియు ఈ చారిత్రాత్మక నగరం అనేక పుష్పించే మొక్కలకు కూడా నిలయం. పూల పట్ల ఉన్న ​​ప్రేమను వ్యక్త పరచడానికి జర్మన్లు సాధారణంగా అనేక రకాల పూల మొక్కలని పెంచుతారు. ఈ పువ్వులలో కొన్ని అన్యదేశ ఆర్కిడ్లు, గులాబీలు మరియు లిల్లీస్ ఉన్నాయి. వసంతకాలంలో రోజ్ ఆఫ్ షెరాన్ పొదలు యానిమోన్స్ మరియు డైసీలతో పాటు వికసిస్తూ చూడవచ్చు.
అభిమానము గల బంధాలు
USD 73.59

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

ఎడారి ప్రేమ
USD 116.40

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

అపూర్వమైన
USD 103.02

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సరసాలాపములు
USD 73.59

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

బుజ్జగింపు
USD 116.40

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

కుతూహలమైన
USD 73.59

కుతూహలమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
రహస్య అభిమానము
USD 83.62

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

తరగని అభిమానము
USD 103.02

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

దివ్యమైన
USD 73.59

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఉజ్వలమైన
USD 73.59

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

ఏకాంతం
USD 103.02

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

రాగ బద్ధమైన
USD 103.02

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
శాంతి
USD 73.59

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నమ్మిక
USD 73.59

నమ్మిక

గర్బెరాలు

తీక్షణమైన చూపు
USD 116.40

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
రక్షణ
USD 83.62

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

అందమైన స్త్రీ
USD 73.59

అందమైన స్త్రీ

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

శాంతి
USD 73.59

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top