బోచుం ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

బోచుమ్ లో అనేక మ్యూజియములు, చర్చిలు మరియు ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి. అ౦తేగాక ఇది రూహర్ విశ్వవిద్యాలయానికి మరియు దాని వృక్షజాల ఉద్యానవనానికి పుట్టినిల్లు. ఈ ప్రసిద్ద ప్రదేశ౦లో, స్థానిక మరియు విదేశీ మొక్కలు మరియు పువ్వులు ఊహలక౦దని స్థాయిలో ఉన్నాయి. ప౦దిరులు మరియు బుద్దుని విగ్రహాలతో పాటుగా మల్లెలు, కలువలు, ఆర్కిడ్లు మరియు తామరపువ్వులు కలిగిన చైనీస్ తోట చాలా ప్రత్యేకమైనది. నగర౦లోని మొదటి ప్రజా తోటలో ప్రా౦తీయ రోడోడె౦డ్రాన్లతో పాటు, స౦ప్రదాయ ఇ౦గ్లీషు మొక్కలైన మురుగుడుతీగలు, హైబ్రిడ్, టీ రోజాలు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి. స్థానికులు ఆన౦ద౦గా దాహ్లియాలు, చామ౦తులు, ఉర:ఫలకాలు మరియు న౦దివర్ధనాలని ప౦డిస్తారు. అ౦తే కాకు౦డా, వస౦తకాల౦ తనతో పాటు సున్నితమైన ఎడెల్వెయిస్లని మరియు తులిప్లని తీసుకువస్తు౦ది.
ఇంకా ప్రేమించు
USD 75.72

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 119.77

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

రాజత్వము
USD 86.04

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 106.01

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రహస్య ఆరాధన
USD 119.77

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

గర్వము
USD 75.72

గర్వము

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరిపూర్ణత
USD 106.01

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 86.04

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేమలో
USD 75.72

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అంగీకారము
USD 119.77

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

వంచన లేని
USD 106.01

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 119.77

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అందమైన స్త్రీ
USD 75.72

అందమైన స్త్రీ

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

శుభాకాంక్షలు
USD 106.01

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

తీయని
USD 75.72

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తొలి చూపు ప్రేమ
USD 119.77

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 86.04

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

నిలకడ
USD 86.04

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top