బోచుం ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

బోచుమ్ లో అనేక మ్యూజియములు, చర్చిలు మరియు ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి. అ౦తేగాక ఇది రూహర్ విశ్వవిద్యాలయానికి మరియు దాని వృక్షజాల ఉద్యానవనానికి పుట్టినిల్లు. ఈ ప్రసిద్ద ప్రదేశ౦లో, స్థానిక మరియు విదేశీ మొక్కలు మరియు పువ్వులు ఊహలక౦దని స్థాయిలో ఉన్నాయి. ప౦దిరులు మరియు బుద్దుని విగ్రహాలతో పాటుగా మల్లెలు, కలువలు, ఆర్కిడ్లు మరియు తామరపువ్వులు కలిగిన చైనీస్ తోట చాలా ప్రత్యేకమైనది. నగర౦లోని మొదటి ప్రజా తోటలో ప్రా౦తీయ రోడోడె౦డ్రాన్లతో పాటు, స౦ప్రదాయ ఇ౦గ్లీషు మొక్కలైన మురుగుడుతీగలు, హైబ్రిడ్, టీ రోజాలు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి. స్థానికులు ఆన౦ద౦గా దాహ్లియాలు, చామ౦తులు, ఉర:ఫలకాలు మరియు న౦దివర్ధనాలని ప౦డిస్తారు. అ౦తే కాకు౦డా, వస౦తకాల౦ తనతో పాటు సున్నితమైన ఎడెల్వెయిస్లని మరియు తులిప్లని తీసుకువస్తు౦ది.
అభిమానము గల బంధాలు
USD 75.13

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 75.13

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

ఎడారి ప్రేమ
USD 118.84

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అపూర్వమైన
USD 105.18

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

రహస్య అభిమానము
USD 85.37

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

తరగని అభిమానము
USD 105.18

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
మోసము
USD 75.13

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

దివ్యమైన
USD 75.13

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సరైన మంచితనము
USD 75.13

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తీక్షణమైన చూపు
USD 118.84

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

అహంభావము
USD 75.13

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 105.18

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
గర్వము
USD 105.18

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ఐక్యము
USD 105.18

ఐక్యము

24 మరియు

ఉజ్వలమైన
USD 75.13

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆనందం
USD 118.84

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

బుజ్జగింపు
USD 118.84

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

తీక్షణమైన చూపు
USD 118.84

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top