బోచుం ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

The city of Bochum is home to several museums, churches and monasteries. It is also home to the Ruhr University and its botanical garden. One of the city’s most popular attractions, it houses several large collections of native and imported plants and flowers. The Chinese garden is a favorite with visitors and residents. In it one can find sweet scented jasmine, along with a variety of lilies and exotic orchids. There are also lotus flowers nestled among the pergolas and statues of Buddha. The first public garden in the city is still open and in it one can find a beautifully landscaped traditional English garden. The scent of the floribundas and tea roses fill the air, and there are also some stunning hybrid varieties growing there as well. No German or English garden would be complete without rhododendron bushes, and there are several that can be found blooming in the spring and midsummer. Dahlias are also a common sight in the public garden, and these colorful flowers can even be found growing in private residences. The perennial gardens line the garden paths where mums, gladioli and carnations can be found growing. Edelweiss always blooms at the end of winter, and tulips make an appearance in the early spring.

ఇంకా ప్రేమించు
USD 75.72

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 119.77

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

రాజత్వము
USD 86.04

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 106.01

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రహస్య ఆరాధన
USD 119.77

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

గర్వము
USD 75.72

గర్వము

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరిపూర్ణత
USD 106.01

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 86.04

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేమలో
USD 75.72

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అంగీకారము
USD 119.77

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

వంచన లేని
USD 106.01

వంచన లేని

12 లిల్లీలు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 119.77

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అందమైన స్త్రీ
USD 75.72

అందమైన స్త్రీ

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

శుభాకాంక్షలు
USD 106.01

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

తీయని
USD 75.72

తీయని

ఆరు రొజాలు మరియు చామంతుల పుష్ప గుఛ్ఛము

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తొలి చూపు ప్రేమ
USD 119.77

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 86.04

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

నిలకడ
USD 86.04

నిలకడ

4 లిల్లీలు మరియు 7 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Next page(Page2)