బోచుం ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

తరగని అభిమానము
USD 106.61

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ప్రేరణ
USD 120.45

ప్రేరణ

6 లిల్లీలు , 6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

యవ్వనము నిండిన
USD 76.15

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

మరువలేని
USD 76.15

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
సరైన మంచితనము
USD 76.15

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఇంకా ప్రేమించు
USD 76.15

ఇంకా ప్రేమించు

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లావెండర్ పుష్పం

కోరిక
USD 120.45

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

దివ్యమైన
USD 76.15

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అంగీకారము
USD 120.45

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఆశావాదం
USD 76.15

ఆశావాదం

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 106.61

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

రుచికరమైన
USD 106.61

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మంచి ఆరోగ్యము
USD 86.53

మంచి ఆరోగ్యము

Geberఒకs , రోజాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

సుకుమారమైన అందము
USD 76.15

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ముద్దులు
USD 106.61

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

వేరుబడ్డ ప్రేమ
USD 76.15

వేరుబడ్డ ప్రేమ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


The city of Bochum is home to several museums, churches and monasteries. It is also home to the Ruhr University and its botanical garden. One of the city’s most popular attractions, it houses several large collections of native and imported plants and flowers. The Chinese garden is a favorite with visitors and residents. In it one can find sweet scented jasmine, along with a variety of lilies and exotic orchids. There are also lotus flowers nestled among the pergolas and statues of Buddha. The first public garden in the city is still open and in it one can find a beautifully landscaped traditional English garden. The scent of the floribundas and tea roses fill the air, and there are also some stunning hybrid varieties growing there as well. No German or English garden would be complete without rhododendron bushes, and there are several that can be found blooming in the spring and midsummer. Dahlias are also a common sight in the public garden, and these colorful flowers can even be found growing in private residences. The perennial gardens line the garden paths where mums, gladioli and carnations can be found growing. Edelweiss always blooms at the end of winter, and tulips make an appearance in the early spring.