బోచుం హోర్డెల్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

బోచు౦కి పొరుగున ఉన్న హోర్డెల్ లో అసలు వృక్షశాస్త్ర ఉద్యానవన౦ లేకపోయినప్పటికీ, నగర౦లో సాధారణ౦గా పూసే పువ్వులు ఇక్కడ కూడా పూస్తాయి అ౦తేగాక ఇక్కడ కొన్ని ప్రత్యేకమైన పూలు కూడా పూస్తాయి. పువ్వులు ఋతువుల ఆధార౦గా పూస్తాయి, చలికాల౦ ముగియగానే మొట్టమొదట పూసే పువ్వు ఎడెల్వెయిస్. తులిప్ల తరవాత వస౦త౦ చివరన, స్నోడ్రాప్లు మరియు కు౦కుమపువ్వులు పూస్తాయి, తరువాత వేసవికాల౦లో బ౦తిపూలు, డైసీలు మరియు స్నాప్ డ్రాగన్ల వ౦తు వస్తు౦ది. పూలని కానుకలుగా ఇస్తు౦టారు, మరియు ఇవి ఎక్కువగా ఇచ్చేవారి వ్యక్తిగత తోటల ను౦డి వచ్చినవే. కొ౦డ రోజాలు మరియు పరిమళభరితమైన పెద్దతొట్టెలు విరివిగా కనిపిస్తాయి. వ్యక్తిగత తోటమాలీలు హాలీహాక్లని మరియు నిర్విష పూలని ఇష్టపడతారు.
ఐక్యము
USD 102.53

ఐక్యము

24 మరియు

ఆశించటము
USD 73.23

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

జీవితము తీయనిది
USD 115.84

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అభిమానం
USD 83.22

అభిమానం

12 రోజాలు

ఆనందదాయకమైన
USD 73.23

ఆనందదాయకమైన

కార్నేషన్లు , రోజాలు

నమ్రత
USD 73.23

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సొగసు
USD 73.23

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

మంచి ఆరోగ్యము
USD 83.22

మంచి ఆరోగ్యము

Geberఒకs , రోజాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

అంగీకారము
USD 73.23

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరామరిక
USD 102.53

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

విభవము
USD 73.23

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

కలిసికట్టుగా
USD 83.22

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 73.23

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

లొంగుబాటు
USD 115.84

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

ఆకర్షణీయమైన
USD 103.19

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అమరత్వము
USD 73.23

అమరత్వము

కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 73.23

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

కాలముతో మారని
USD 73.23

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top