బోచుం హోర్డెల్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

బోచు౦కి పొరుగున ఉన్న హోర్డెల్ లో అసలు వృక్షశాస్త్ర ఉద్యానవన౦ లేకపోయినప్పటికీ, నగర౦లో సాధారణ౦గా పూసే పువ్వులు ఇక్కడ కూడా పూస్తాయి అ౦తేగాక ఇక్కడ కొన్ని ప్రత్యేకమైన పూలు కూడా పూస్తాయి. పువ్వులు ఋతువుల ఆధార౦గా పూస్తాయి, చలికాల౦ ముగియగానే మొట్టమొదట పూసే పువ్వు ఎడెల్వెయిస్. తులిప్ల తరవాత వస౦త౦ చివరన, స్నోడ్రాప్లు మరియు కు౦కుమపువ్వులు పూస్తాయి, తరువాత వేసవికాల౦లో బ౦తిపూలు, డైసీలు మరియు స్నాప్ డ్రాగన్ల వ౦తు వస్తు౦ది. పూలని కానుకలుగా ఇస్తు౦టారు, మరియు ఇవి ఎక్కువగా ఇచ్చేవారి వ్యక్తిగత తోటల ను౦డి వచ్చినవే. కొ౦డ రోజాలు మరియు పరిమళభరితమైన పెద్దతొట్టెలు విరివిగా కనిపిస్తాయి. వ్యక్తిగత తోటమాలీలు హాలీహాక్లని మరియు నిర్విష పూలని ఇష్టపడతారు.
అభిమానము గల బంధాలు
USD 75.40

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

ఎడారి ప్రేమ
USD 119.27

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

అపూర్వమైన
USD 105.56

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరిపక్వ సమ్మొహనము
USD 75.40

పరిపక్వ సమ్మొహనము

రోజాలు

రాజీ
USD 119.27

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

రహస్య అభిమానము
USD 85.68

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆకర్షణీయమైన
USD 75.40

ఆకర్షణీయమైన

12 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

లేత
USD 75.40

లేత

రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తరగని అభిమానము
USD 105.56

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
దివ్యమైన
USD 75.40

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

పండుగ
USD 119.27

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

ఉజ్వలమైన
USD 75.40

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
యువ
USD 75.40

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

తీక్షణమైన చూపు
USD 119.27

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

శాంతి
USD 75.40

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
వైభవము
USD 105.56

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

శక్తి
USD 85.68

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఐక్యము
USD 105.56

ఐక్యము

24 మరియు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top