బోచుం హోర్డెల్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

Hordel is a borough in Bochum and is home to the same plants and flowers that can be found growing in the city center. While this neighborhood might not have its own botanical garden this doesn’t mean that one can’t find plenty of flowers blooming throughout the year. At the end of winter residents delight in the appearance of edelweiss. Snowdrops and crocuses quickly follow, and then it is time for the tulips to appear. Red, yellow, white and purple tulips are common, along with the striped and fringed varieties. Orange and yellow marigolds are a favorite annual, along with dwarf and giant snapdragons. Rhododendrons of all sizes and colors can also be found in neighborhood plantings and in front of private residences. When someone in Hordel needs cheering up daisies and mums are often given as gifts, often times the flowers are cut from a resident’s personal garden. Another favorite with private gardeners are the tall hollyhocks, along with blue and purple delphium. The main city garden is not the only place one can find roses, and even climbers can often be found winding their way up trellises. The arrival of spring also brings out the lavender, and the scent of the light purple flowers fills the air.

ఐక్యము
USD 105.45

ఐక్యము

24 మరియు

ఆశించటము
USD 75.32

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

జీవితము తీయనిది
USD 119.14

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సుభం కావాలి
USD 75.32

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

అభిమానం
USD 85.59

అభిమానం

12 రోజాలు

ఆనందదాయకమైన
USD 75.32

ఆనందదాయకమైన

కార్నేషన్లు , రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
సొగసు
USD 75.32

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

మంచి ఆరోగ్యము
USD 85.59

మంచి ఆరోగ్యము

Geberఒకs , రోజాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

అంగీకారము
USD 75.32

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరామరిక
USD 105.45

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

విభవము
USD 75.32

విభవము

రోజాలు మరియు లిల్లీలు

కలిసికట్టుగా
USD 85.59

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 75.32

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

లొంగుబాటు
USD 119.14

లొంగుబాటు

24 రోజాలు

ఆకర్షణీయమైన
USD 106.13

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అంగీకారము
USD 119.14

అంగీకారము

లిల్లీలు, రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు కార్నేషన్లు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 75.32

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

మరువలేని
USD 75.32

మరువలేని

6 రోజాలు మరియు చిన్న పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Next page(Page2)