బ్రెమెన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

బ్రెమన్ అనేక మ్యూజియములకి మరియు పెద్ద స౦ఖ్యలో పూల మొక్కలు కలిగిన ప్రజా మరియు వ్యక్తిగత తోటలకి పుట్టినిల్లు. ఇక్కడ ప్రసిద్ది చె౦దిన వృక్షశాస్త్ర ఉద్యానవన౦, పార్క్ బ్రెమన్. ఈ ఉద్యానవన౦లో 550 జాతులకి చె౦దిన 2,500 రకాల రొడోడె౦డ్రాన్లు ఉన్నాయి, ఇ౦దులో కొన్ని పాత పొదలు ఏక౦గా 12 అడుగుల ఎత్తు వరకూ ఉ౦టాయి. ఇవేగాక ఇక్కడి రోజాలు, దైసీలు, వివిధ రకాల కలువలు మరియు ఎడెల్వెయిస్లు వస౦తానికి ఆహ్వాన౦ పలుకుతాయి. ఇవే కాకు౦డా, రోడోడె౦డ్రాన్ల వెనక స్థానిక చెట్లు మరియు అడవి ముక్కలు ఉన్నాయి మరియు ఆ పచ్చదన౦లో అక్కడక్కడా తెలుపు, గులాభీ మరియు ఎరుపు ర౦గుల్లో ఉన్న ఆ౦థూరియముని చూడవచ్చు.
అమాయకత్వం
USD 116.42

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

అభిమానము గల బంధాలు
USD 73.60

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

ఎడారి ప్రేమ
USD 116.42

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అపూర్వమైన
USD 103.04

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 132.48

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

దివ్యమైన
USD 73.60

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
కలిసికట్టుగా
USD 83.64

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

రహస్య అభిమానము
USD 83.64

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

సుకుమారమైన అందము
USD 73.60

సుకుమారమైన అందము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 73.60

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తరగని అభిమానము
USD 103.04

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ఆనందదాయకమైన
USD 73.60

ఆనందదాయకమైన

కార్నేషన్లు , రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
దివ్యమైన
USD 73.60

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ
USD 103.04

ప్రకృతి పట్ల ప్రేమ

16 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

తరగని అభిమానము
USD 103.04

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఉజ్వలమైన
USD 73.60

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

శాంతి
USD 73.60

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆకర్షణీయమైన
USD 103.71

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top