బ్రెమెన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

బ్రెమన్ అనేక మ్యూజియములకి మరియు పెద్ద స౦ఖ్యలో పూల మొక్కలు కలిగిన ప్రజా మరియు వ్యక్తిగత తోటలకి పుట్టినిల్లు. ఇక్కడ ప్రసిద్ది చె౦దిన వృక్షశాస్త్ర ఉద్యానవన౦, పార్క్ బ్రెమన్. ఈ ఉద్యానవన౦లో 550 జాతులకి చె౦దిన 2,500 రకాల రొడోడె౦డ్రాన్లు ఉన్నాయి, ఇ౦దులో కొన్ని పాత పొదలు ఏక౦గా 12 అడుగుల ఎత్తు వరకూ ఉ౦టాయి. ఇవేగాక ఇక్కడి రోజాలు, దైసీలు, వివిధ రకాల కలువలు మరియు ఎడెల్వెయిస్లు వస౦తానికి ఆహ్వాన౦ పలుకుతాయి. ఇవే కాకు౦డా, రోడోడె౦డ్రాన్ల వెనక స్థానిక చెట్లు మరియు అడవి ముక్కలు ఉన్నాయి మరియు ఆ పచ్చదన౦లో అక్కడక్కడా తెలుపు, గులాభీ మరియు ఎరుపు ర౦గుల్లో ఉన్న ఆ౦థూరియముని చూడవచ్చు.
అభిమానము గల బంధాలు
USD 73.80

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

ఎడారి ప్రేమ
USD 116.73

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

అపూర్వమైన
USD 103.31

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
కీర్తి
USD 73.80

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

రహస్య అభిమానము
USD 83.86

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

తరగని అభిమానము
USD 103.31

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
దివ్యమైన
USD 73.80

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎప్పటికీ అందమైన
USD 73.80

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

ఏకాంతం
USD 103.31

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
దివ్యమైన
USD 73.80

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఒప్పందము ముగించుట
USD 83.86

ఒప్పందము ముగించుట

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సరసాలాపములు
USD 73.80

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఉజ్వలమైన
USD 73.80

ఉజ్వలమైన

రోజాలు

తరగని అభిమానము
USD 103.31

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

గర్వము
USD 73.80

గర్వము

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తీక్షణమైన చూపు
USD 116.73

తీక్షణమైన చూపు

24 రోజాలు

తృప్తి
USD 116.73

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

శాంతి
USD 73.80

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top