బ్రెమెన్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

బ్రెమన్ అనేక మ్యూజియములకి మరియు పెద్ద స౦ఖ్యలో పూల మొక్కలు కలిగిన ప్రజా మరియు వ్యక్తిగత తోటలకి పుట్టినిల్లు. ఇక్కడ ప్రసిద్ది చె౦దిన వృక్షశాస్త్ర ఉద్యానవన౦, పార్క్ బ్రెమన్. ఈ ఉద్యానవన౦లో 550 జాతులకి చె౦దిన 2,500 రకాల రొడోడె౦డ్రాన్లు ఉన్నాయి, ఇ౦దులో కొన్ని పాత పొదలు ఏక౦గా 12 అడుగుల ఎత్తు వరకూ ఉ౦టాయి. ఇవేగాక ఇక్కడి రోజాలు, దైసీలు, వివిధ రకాల కలువలు మరియు ఎడెల్వెయిస్లు వస౦తానికి ఆహ్వాన౦ పలుకుతాయి. ఇవే కాకు౦డా, రోడోడె౦డ్రాన్ల వెనక స్థానిక చెట్లు మరియు అడవి ముక్కలు ఉన్నాయి మరియు ఆ పచ్చదన౦లో అక్కడక్కడా తెలుపు, గులాభీ మరియు ఎరుపు ర౦గుల్లో ఉన్న ఆ౦థూరియముని చూడవచ్చు.
కీర్తి
USD 113.73

కీర్తి

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

ఎప్పటికీ అందమైన
USD 113.73

ఎప్పటికీ అందమైన

రోజాలు

ఏకాంతం
USD 159.22

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
దివ్యమైన
USD 113.73

దివ్యమైన

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఒప్పందము ముగించుట
USD 129.24

ఒప్పందము ముగించుట

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సరసాలాపములు
USD 113.73

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
తరగని అభిమానము
USD 159.22

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

గర్వము
USD 113.73

గర్వము

12 రోజాలు

తృప్తి
USD 179.90

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
మంచి రుచి
USD 179.90

మంచి రుచి

రోజాలు , బటన్ పాం మరియు కార్నేషన్లు

రాగ బద్ధమైన
USD 159.22

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

జయము
USD 113.73

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
నాతో పారిపో
USD 113.73

నాతో పారిపో

రోజాలు

రక్షణ
USD 129.24

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

ఆకర్షణీయమైన
USD 160.26

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
యువ
USD 113.73

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

మంచితనము యొక్క బహుమతి
USD 204.72

మంచితనము యొక్క బహుమతి

36 రోజాలు

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 179.90

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top