లీప్జిగ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

Famous for its cultural history and great music scene, Leipzig is also a popular destination for flower lovers. The city’s zoological garden has made conservation its focus and great strides have been taken to ensure that the animals are in a habitat that is natural and familiar to them. This has led to a variety of plants and flowers being brought in from around the world that include exotic bromeliads, orchids and delicate lacy ferns. The Leipzig Botanical Garden is centered on research and visitors can wander among the beds and greenhouses taking in all of the native and imported plants. Roses and rhododendrons can be found growing wild and in beautifully landscaped flower beds, along with an assortment of daisies and mums. Tulips, snowdrops and edelweiss can be seen blooming in the springtime, here and at the zoological gardens. Other popular flowers frequently found growing in Leipzig include scented lavender, chamomile and narcissus. Star jasmine is also becoming a favorite with residents, especially since the woody vine is relatively resistant to the city’s cold winters.

సొగసు
USD 74.96

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

ఆకర్షణీయమైన
USD 105.63

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆశ్రయము
USD 118.58

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఎడారి ప్రేమ
USD 118.58

ఎడారి ప్రేమ

రోజాలు, లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను
USD 74.96

నిన్ను అంటి పట్టుకుని ఉంటాను

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

భావన
USD 74.96

భావన

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాజీ
USD 118.58

రాజీ

7 రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు , లిల్లీలు మరియు ఆర్కిడ్లు

వైభవము
USD 104.95

వైభవము

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నమ్రత
USD 74.96

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 74.96

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కోరిక
USD 118.58

కోరిక

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

కాలముతో మారని
USD 74.96

కాలముతో మారని

కార్నేషన్లు, రోజాలు, చామంతులు , బటన్ పాం

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
రుచికరమైన
USD 104.95

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

తల్లి బధ్యత
USD 104.95

తల్లి బధ్యత

6 రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు కార్నేషన్లు

పరిపక్వ సమ్మొహనము
USD 74.96

పరిపక్వ సమ్మొహనము

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
రహస్యమైన
USD 85.19

రహస్యమైన

12 రోజాలు

ప్రేమలో
USD 74.96

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

అమాయకత్వం
USD 118.58

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Next page(Page2)