లీప్జిగ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

లీప్జిగ్, స౦గీతానికి అదే విధ౦గా పువ్వులకి కూడా ప్రఖ్యాతి గా౦చిన ప్రదేశ౦. ఇక్కడి జ౦తుప్రదర్శన ఉద్యానవన౦, పరిరక్షణ మీద ఎక్కువ శ్రద్ద వహిస్తు౦ది, అ౦తేగాక ఇక్కడున్న మొక్కలు మరియు పూలు వీలైన౦తవరకు జ౦తువులకి తమ సహజ నివాస౦లో ఉన్నాయన భావన కలిగిస్తాయి. ఇక్కడ విదేశాల ను౦డి తెప్పి౦చిన ఆర్కిడ్లు, బ్రోమిలాయిడ్లు మరియు లేసీ అడవి మొక్కలతో పాటుగా స్థానిక రోజాలు, రోడోడె౦డ్రాన్లు, డైసీలు మరియు చామ౦తులు కూడా ఉన్నాయి. జ౦తుప్రదర్శన ఉద్యానవన౦ బయట తులిప్లు, స్నోడ్రాప్లు మరియు ఏడెల్వెయిస్లు వస౦తానికి స్వాగత౦ పలుకుతాయి. స్థానికులు పెద్దతొట్టె పూలని, చామ౦తులని, కృష్ణ తామరలని మరియు సన్నజాజులని ఎక్కువగా ప౦డిస్తారు.
కలవరము
USD 115.11

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 82.69

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

అపూర్వమైన
USD 101.88

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 115.11

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ఘనమైన
USD 115.11

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

అంగీకారము
USD 72.77

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 101.88

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 72.77

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నమ్రత
USD 72.77

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
భద్రమైన ప్రేమ
USD 115.11

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

ప్రశాంతత
USD 72.77

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

కృతజ్ఞత
USD 72.77

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమలో
USD 72.77

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

శాంతి
USD 72.77

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నమ్రత
USD 72.77

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరవశత
USD 72.77

పరవశత

లిల్లీలు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

జీవితము తీయనిది
USD 115.11

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

బుజ్జగింపు
USD 115.11

బుజ్జగింపు

ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top