లీప్జిగ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

Famous for its cultural history and great music scene, Leipzig is also a popular destination for flower lovers. The city’s zoological garden has made conservation its focus and great strides have been taken to ensure that the animals are in a habitat that is natural and familiar to them. This has led to a variety of plants and flowers being brought in from around the world that include exotic bromeliads, orchids and delicate lacy ferns. The Leipzig Botanical Garden is centered on research and visitors can wander among the beds and greenhouses taking in all of the native and imported plants. Roses and rhododendrons can be found growing wild and in beautifully landscaped flower beds, along with an assortment of daisies and mums. Tulips, snowdrops and edelweiss can be seen blooming in the springtime, here and at the zoological gardens. Other popular flowers frequently found growing in Leipzig include scented lavender, chamomile and narcissus. Star jasmine is also becoming a favorite with residents, especially since the woody vine is relatively resistant to the city’s cold winters.

కలవరము
USD 119.19

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 85.62

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

అపూర్వమైన
USD 105.49

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 119.19

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ఘనమైన
USD 119.19

ఘనమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

అంగీకారము
USD 75.35

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 105.49

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 75.35

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

నమ్రత
USD 75.35

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
భద్రమైన ప్రేమ
USD 119.19

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

ప్రశాంతత
USD 75.35

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

స్పృహతప్పిన అందము
USD 85.62

స్పృహతప్పిన అందము

లిల్లి , కార్నేషన్లు , రోజాలు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
కృతజ్ఞత
USD 75.35

కృతజ్ఞత

10 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేమలో
USD 75.35

ప్రేమలో

రోజాలు మరియు హీతర్ పూలు

శాంతి
USD 75.35

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
జయము
USD 75.35

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

పరవశత
USD 75.35

పరవశత

లిల్లీలు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

జీవితము తీయనిది
USD 119.19

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Next page(Page2)