లీప్జిగ్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

సొగసు
USD 78.78

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

నమ్రత
USD 78.78

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రశాంతత
USD 78.78

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

సాహసోపేతమైన
USD 124.62

సాహసోపేతమైన

గర్బెరాలు , రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్త్రీ ప్రేమ
USD 78.78

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

రహస్య ఆరాధన
USD 124.62

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

విశ్వాసము గల
USD 110.29

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

బాగు
USD 78.78

బాగు

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆనందం
USD 124.62

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 78.78

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

పరామరిక
USD 110.29

పరామరిక

రోజాలు, లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

వృధామాటలాడుట
USD 141.81

వృధామాటలాడుట

72 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మెత్తని
USD 110.29

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 124.62

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సరైన మంచితనము
USD 78.78

సరైన మంచితనము

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

మృదువు
USD 78.78

మృదువు

లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Famous for its cultural history and great music scene, Leipzig is also a popular destination for flower lovers. The city’s zoological garden has made conservation its focus and great strides have been taken to ensure that the animals are in a habitat that is natural and familiar to them. This has led to a variety of plants and flowers being brought in from around the world that include exotic bromeliads, orchids and delicate lacy ferns. The Leipzig Botanical Garden is centered on research and visitors can wander among the beds and greenhouses taking in all of the native and imported plants. Roses and rhododendrons can be found growing wild and in beautifully landscaped flower beds, along with an assortment of daisies and mums. Tulips, snowdrops and edelweiss can be seen blooming in the springtime, here and at the zoological gardens. Other popular flowers frequently found growing in Leipzig include scented lavender, chamomile and narcissus. Star jasmine is also becoming a favorite with residents, especially since the woody vine is relatively resistant to the city’s cold winters.