వుప్పెర్టాల్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

ఆశ్రయము
USD 123.70

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

రుచికరమైన
USD 109.48

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

రహస్యమైన
USD 88.87

రహస్యమైన

12 రోజాలు

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 123.70

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 123.70

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

నవీనమైన
USD 78.20

నవీనమైన

గర్బెర ,లిల్లీలు మరియు చామంతులు

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు
USD 78.20

ఒంటరిగా ఉండనివ్వు

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు ఆర్కిడ్లు

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 78.20

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
మోసము
USD 78.20

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఆశించటము
USD 78.20

ఆశించటము

8 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 99.53

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 78.20

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
కలవరము
USD 123.70

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 88.87

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సౌఖ్యము
USD 123.70

సౌఖ్యము

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు

పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 123.70

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Located in the Wupper valley and by the same named river the area around the city of Wuppertal is an ideal place for growing many of Germany’s native plants and flowers. The Wuppertal zoo and botanical gardens are some of the best places for residents and visitors to see the flowers when they are in bloom. The beautifully landscaped beds in the zoo attract almost as many visitors as the animals. Bright marigolds add a splash of color, along with the mums, daisies and carnations. Tall red canna also appear in the summertime, along with rows of gerbera in the front. The Wuppertal botanical garden is home to several species of native plants and flowers, along with a few imported varieties. Purple coneflowers bloom beside bachelor buttons, and delicate nicotiana blooms. Cosmos and coreopsis are also common sights in the summer, along with asters and poppies. Brown eyed susans are another favorite with residents, along with Shasta daisies and these flowers can also be found growing in private gardens. There are also several large rhododendron bushes throughout the city, and they make a striking sight when they are burst into bloom. Roses lovers will also delight in the teas and hybrids, along with the few climbers that grace garden walls.