వుప్పెర్టాల్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

బాధ్యత గల ప్రేమ
USD 78.80

బాధ్యత గల ప్రేమ

రోజాలు ,లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

భావన
USD 78.80

భావన

12 రోజాలు

వెచ్చని భావాలు
USD 89.54

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

శుభాకాంక్షలు
USD 110.32

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తరగని అభిమానము
USD 110.32

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

ముద్దులు
USD 110.32

ముద్దులు

24 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

అభిమానం
USD 89.54

అభిమానం

12 రోజాలు

కలవరము
USD 124.64

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరిపక్వ సమ్మొహనము
USD 78.80

పరిపక్వ సమ్మొహనము

రోజాలు

దయాళువైన  స్త్రీ
USD 78.80

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్వచ్చమైన ప్రేమ
USD 141.84

స్వచ్చమైన ప్రేమ

36 రోజాలు

అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 110.32

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
శక్తి
USD 89.54

శక్తి

9 రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

అవకాశము తీసుకుందాము
USD 78.80

అవకాశము తీసుకుందాము

కార్నేషన్లు , బటన్ పాం మరియు స్టాటిస్

గర్వము
USD 110.32

గర్వము

లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

భద్రమైన ప్రేమ
USD 124.64

భద్రమైన ప్రేమ

3 టూలిప్ , 3రోజాలు , 3 చామంతులు , ఆర్కిడ్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Located in the Wupper valley and by the same named river the area around the city of Wuppertal is an ideal place for growing many of Germany’s native plants and flowers. The Wuppertal zoo and botanical gardens are some of the best places for residents and visitors to see the flowers when they are in bloom. The beautifully landscaped beds in the zoo attract almost as many visitors as the animals. Bright marigolds add a splash of color, along with the mums, daisies and carnations. Tall red canna also appear in the summertime, along with rows of gerbera in the front. The Wuppertal botanical garden is home to several species of native plants and flowers, along with a few imported varieties. Purple coneflowers bloom beside bachelor buttons, and delicate nicotiana blooms. Cosmos and coreopsis are also common sights in the summer, along with asters and poppies. Brown eyed susans are another favorite with residents, along with Shasta daisies and these flowers can also be found growing in private gardens. There are also several large rhododendron bushes throughout the city, and they make a striking sight when they are burst into bloom. Roses lovers will also delight in the teas and hybrids, along with the few climbers that grace garden walls.