వుప్పెర్టాల్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

Located in the Wupper valley and by the same named river the area around the city of Wuppertal is an ideal place for growing many of Germany’s native plants and flowers. The Wuppertal zoo and botanical gardens are some of the best places for residents and visitors to see the flowers when they are in bloom. The beautifully landscaped beds in the zoo attract almost as many visitors as the animals. Bright marigolds add a splash of color, along with the mums, daisies and carnations. Tall red canna also appear in the summertime, along with rows of gerbera in the front. The Wuppertal botanical garden is home to several species of native plants and flowers, along with a few imported varieties. Purple coneflowers bloom beside bachelor buttons, and delicate nicotiana blooms. Cosmos and coreopsis are also common sights in the summer, along with asters and poppies. Brown eyed susans are another favorite with residents, along with Shasta daisies and these flowers can also be found growing in private gardens. There are also several large rhododendron bushes throughout the city, and they make a striking sight when they are burst into bloom. Roses lovers will also delight in the teas and hybrids, along with the few climbers that grace garden walls.

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 76.89

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సహనము
USD 76.89

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

అభిమానం
USD 87.37

అభిమానం

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అహంభావము
USD 76.89

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

విశ్వాసము
USD 107.65

విశ్వాసము

24 రోజాలు

ఆనందం
USD 121.62

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
రుచికరమైన
USD 107.65

రుచికరమైన

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

నమ్రత
USD 76.89

నమ్రత

8 రోజాలు, లిల్లీలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 107.65

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
కలవరము
USD 121.62

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

కలిసికట్టుగా
USD 87.37

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

స్వభావము
USD 138.40

స్వభావము

రోజాలు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాగల ఆనందము
USD 76.89

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

మనొహరమైన సరళత
USD 76.89

మనొహరమైన సరళత

3 లిల్లీలు , రోజాలు , గర్బెరాలు , స్నేప్ డ్రాగన్లు మరియు స్టాటిస్

రాగ బద్ధమైన
USD 107.65

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
రక్షణ
USD 87.37

రక్షణ

లిల్లీలు, రోజాలు , ఆర్కిడ్లు , మరియు లావెండరు

ఐక్యము
USD 107.65

ఐక్యము

24 మరియు

ప్రశాంతత
USD 76.89

ప్రశాంతత

8 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Next page(Page2)