హన్నోవర్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

యవ్వనము నిండిన
USD 75.87

యవ్వనము నిండిన

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

స్త్రీ ప్రేమ
USD 75.87

స్త్రీ ప్రేమ

6 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సొగసు
USD 75.87

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

సరసాలాపములు
USD 75.87

సరసాలాపములు

రోజాలు , లిల్లీలు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
శాంతి
USD 75.87

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

పరిపూర్ణత
USD 106.21

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

రాగ బద్ధమైన
USD 106.21

రాగ బద్ధమైన

24 రోజాలు

కలిసికట్టుగా
USD 86.21

కలిసికట్టుగా

2 లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఏకాంతం
USD 106.21

ఏకాంతం

ఆర్కిడ్లు , లిల్లీలు , కార్నేషన్లు

నేను పైవాడి కొసము
USD 86.21

నేను పైవాడి కొసము

3 గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

నమ్మిక
USD 75.87

నమ్మిక

గర్బెరాలు

అద్భుతమైన
USD 136.56

అద్భుతమైన

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రలోభం
USD 120.01

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

అపూర్వమైన
USD 106.21

అపూర్వమైన

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

తృప్తి
USD 120.01

తృప్తి

ఆర్కిడ్లు మరియు రోజాలు

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు
USD 75.87

ఒక చిరునవ్వు నాకు ఇవ్వు

9 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


On the River Leine one can find the historic city of Hannover, home to several medieval castles and the beautiful Herrenhausen Gardens. Meticulously planned and landscaped, these gardens are still considered the heritage of the former kings of Hannover. Dating back to the 17th century it contains one of the tallest fountains in Europe, but it is the gardens that keep visitors returning throughout the year. The Great Garden draws visitors towards the fountain that is surrounded by an assortment of dark green hedges. Along the way one can see marigolds, daisies, carnations, roses and tulips depending on the season. The Berggarten was originally used as a vegetable garden in the 1600’s, but now it is home to mulberries and other exotic plants. There is even a tropical rainforest in the garden where one can find orchids, bromeliads, lilies along with an assortment of colorful butterflies. There is also Welfengarten which is now located in front of the city’s university, and its large green spaces and quiet reflecting pond makes it a popular place for students to relax and study. Along with the stately trees one can also find several native flowers which include colorful gerbera in the summertime.