హన్నోవర్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

మోసము
USD 79.32

మోసము

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

కలవరము
USD 125.47

కలవరము

లిల్లీలు, రోజాలు, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు , లావెండర్ పుష్పం మరియు కార్నేషన్లు

అహంభావము
USD 79.32

అహంభావము

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సహనము
USD 79.32

సహనము

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , బటర్ కప్ పువ్వులు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆత్మవిశ్వాసం లేని  ప్రేమ
USD 79.32

ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రేమ

12 రోజాలు

మంచి
USD 111.05

మంచి

పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు, రొజాలు మరియు ఆర్చిడ్లు

అంగీకారము
USD 79.32

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 125.47

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
అద్భుతమైన ప్రేమ
USD 79.32

అద్భుతమైన ప్రేమ

12 రోజాలు

గర్వము
USD 79.32

గర్వము

12 రోజాలు

నీవు లేక నేను లేను
USD 125.47

నీవు లేక నేను లేను

3 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, చామంతులు మరియు ఆర్కిడ్లు

జీవితము తీయనిది
USD 125.47

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
రాగల ఆనందము
USD 79.32

రాగల ఆనందము

7 రోజాలు

అపరస్పరమైన ప్రేమ
USD 111.05

అపరస్పరమైన ప్రేమ

లిల్లీలు, కార్నేషన్లు, రోజాలు, జిప్సోఫిలా

రాజత్వము
USD 90.14

రాజత్వము

రోజాలు, కార్నేషన్లు, గర్బెరాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

జయము
USD 79.32

జయము

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


On the River Leine one can find the historic city of Hannover, home to several medieval castles and the beautiful Herrenhausen Gardens. Meticulously planned and landscaped, these gardens are still considered the heritage of the former kings of Hannover. Dating back to the 17th century it contains one of the tallest fountains in Europe, but it is the gardens that keep visitors returning throughout the year. The Great Garden draws visitors towards the fountain that is surrounded by an assortment of dark green hedges. Along the way one can see marigolds, daisies, carnations, roses and tulips depending on the season. The Berggarten was originally used as a vegetable garden in the 1600’s, but now it is home to mulberries and other exotic plants. There is even a tropical rainforest in the garden where one can find orchids, bromeliads, lilies along with an assortment of colorful butterflies. There is also Welfengarten which is now located in front of the city’s university, and its large green spaces and quiet reflecting pond makes it a popular place for students to relax and study. Along with the stately trees one can also find several native flowers which include colorful gerbera in the summertime.