హన్నోవర్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

చారిత్రక నగర౦ అయిన హేన్నోవర్, గత రాజుల వారసత్వమయిన సు౦దరమైన హెర్రెన్హాసెన్ తోటలకి పుట్టినిల్లు. 17వ శతాబ్దానికి చె౦దిన ఈ ఉద్యానవనాలలో, యూరోప్ లో ఉన్న ఎత్తైన ఫౌ౦టేయిన్లలో ఒకటి ఇక్కడ ఉ౦ది, కానీ తోటలే ప్రధాన ఆకర్షణ. ఈ అద్భుతమైన తోటలో ముదురు ఆకుపచ్చ ర౦గు పొదలు ని౦డుగా ఉ౦టాయి అ౦తేగాక బ౦తిపూలు, డైసీలు, న౦దివర్ధనాలు, రోజాలు మరియు తులిప్లు విరివిగా ఉ౦టాయి. నిజానికి బెర్గార్టేన్ ఒక కూరగాయల తోట, కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ క౦బళిలు మరియు ఇతర విదేశీ మొక్కలు కూడా ఉన్నాయి. ఆర్కిడ్లు, బ్రోమిలాయడ్లు మరియు కలువలతో ఒక శీతోష్ణమ౦డల్ వర్షారణ్య౦ కూడా ఉ౦ది. నగర౦లో ఉన్న మరొక ప్రముఖ తోట, వెల్ఫెన్గార్టెన్. ఇది విశ్వవిద్యాలయ౦ ము౦దర ఉ౦టు౦ది. ఇక్కడ విశ్రా౦తి తీసుకోవడానికి మరియు చదువుకోడానికి విద్యార్థులకి అనువైన మరియు చక్కని ప్రదేశ౦. వేసవికాల౦లో ఇక్కడ ర౦గుర౦గుల గెర్బరా డైసీలు పూస్తాయి.
చెరిగిపోని గుర్తులు
USD 75.61

చెరిగిపోని గుర్తులు

కార్నేషన్లు, లిల్లీలు మరియు లార్క్స్పర్ పువ్వులు

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను
USD 75.61

నిన్ను ఇప్పటికీ ప్రేమిస్తున్నను

5 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

విశ్వాసము
USD 105.85

విశ్వాసము

24 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
పండుగ
USD 119.60

పండుగ

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

పూజ్యమైన ప్రేమ
USD 119.60

పూజ్యమైన ప్రేమ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

హృదయపూర్వక ప్రేమ
USD 75.61

హృదయపూర్వక ప్రేమ

గర్బెరాలు , రోజాలు, లిల్లీలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
దయాళువైన  స్త్రీ
USD 75.61

దయాళువైన స్త్రీ

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర
USD 119.60

ఎప్పటికీ చెరిగిపోని ముద్ర

లిల్లీలు , ఆర్కిడ్లు , గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

అభిమానము గల బంధాలు
USD 75.61

అభిమానము గల బంధాలు

9 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆనందం
USD 119.60

ఆనందం

ఆర్కిడ్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు లిల్లీలు

చిరునవ్వుతో
USD 75.61

చిరునవ్వుతో

రోజాలు

యువ
USD 75.61

యువ

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
అమాయకత్వం
USD 119.60

అమాయకత్వం

24 రోజాలు మరియు చామంతులు

అనిర్వచననీయమైన అందము
USD 75.61

అనిర్వచననీయమైన అందము

లిల్లీలు, గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు బంతులు

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను
USD 119.60

నేను నిన్ను కోరుతున్నాను

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
పరిపూర్ణత
USD 105.85

పరిపూర్ణత

24 రోజాలు

శుభాకాంక్షలు
USD 105.85

శుభాకాంక్షలు

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

రహస్య అభిమానము
USD 85.92

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారము
Top