అజ్ జర్కా ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

తరగని అభిమానము
USD 69.81

తరగని అభిమానము

రోజాలు మరియు ఆర్కిడ్లు

అభిమానం
USD 59.21

అభిమానం

12 రోజాలు

కాఠిన్యం
USD 49.86

కాఠిన్యం

రోజాలు మరియు ఉరఃఫలకము

శాంతి
USD 49.86

శాంతి

12 రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ప్రేమలొ భయంకరముగా
USD 82.27

ప్రేమలొ భయంకరముగా

12 రోజాలు మరియు లిల్లీలు

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 59.21

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

విశ్వాసము గల
USD 69.81

విశ్వాసము గల

12 రోజాలు, లిల్లీలు , వైబర్నం , చామంతులు , కార్నేషన్లు మరియు స్టాటిస్

పరిపక్వ సమ్మొహనము
USD 49.86

పరిపక్వ సమ్మొహనము

రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
గర్వము
USD 37.40

గర్వము

12 రోజాలు

ఆనందదాయకమైన జీవితము
USD 59.21

ఆనందదాయకమైన జీవితము

లిల్లీలు మరియు కార్నేషన్లు

రహస్య ఆరాధన
USD 82.27

రహస్య ఆరాధన

12 రోజాలు మరియు చిన్న రోజాలు

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 68.56

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
భావన
USD 49.86

భావన

12 రోజాలు

సుభం కావాలి
USD 37.40

సుభం కావాలి

12 రోజాలు

అందమైన స్త్రీ
USD 49.86

అందమైన స్త్రీ

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

రహస్య అభిమానము
USD 59.21

రహస్య అభిమానము

లిల్లీలు , రోజాలు , కార్నేషన్లు , జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


Az Zarqā’, which is often just referred to as Zarqa (its name meaning “the blue one”) is a city located northeast of Amman, Jordan’s capital. Zarqa is known for being the industrial center of Jordan, with over half of Jordanian factories operating within Zarqa. Zarqa is also known for being an important center of train transport, its historical Hejaz Railway a notable cultural centerpiece of the city .Though Zarqa’s industrial focus and qualities mean it doesn’t have a great deal of flora present, there are a few flowers around certain monuments in the city, such as the black iris, and roses.