ఇర్బిద్ ఫ్లవర్ డెలివరీ పూల

స్నేహము యొక్క మొదలు
USD 71.42

స్నేహము యొక్క మొదలు

రోజాలు , ఆర్కిడ్లు మరియు జిప్సోఫిలా

సొగసు
USD 51.01

సొగసు

గర్బెరాలు , కార్నేషన్లు మరియు రోజాలు

ప్రలోభం
USD 84.17

ప్రలోభం

రోజాలు, కార్నేషన్లు మరియు ఆర్కిడ్లు

ప్రేమ పాత్రమైన
USD 70.14

ప్రేమ పాత్రమైన

కార్నేషన్లు ,రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
ఆశ్రయము
USD 84.17

ఆశ్రయము

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

మెత్తని
USD 71.42

మెత్తని

24 రోజాలు మరియు లిలక్

వెచ్చని భావాలు
USD 60.58

వెచ్చని భావాలు

లిల్లీలు మరియు రోజాలు

రహస్యమైన
USD 60.58

రహస్యమైన

12 రోజాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
నమ్రత
USD 51.01

నమ్రత

రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన
USD 60.58

ఎప్పటికి విశ్వసనీయమైన

రోజాలు, లిల్లీలు, గర్బెరాలు,స్టాటిస్ మరియు జిప్సోఫిలా

అంగీకారము
USD 51.01

అంగీకారము

3 పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులు మరియు కార్నేషన్లు

చంచలమైన
USD 60.58

చంచలమైన

రోజాలు, లిల్లీలు , కార్నేషన్లు మరియు గర్బెరాలు

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము
తొలి చూపు ప్రేమ
USD 84.17

తొలి చూపు ప్రేమ

లిల్లీలు,గర్బెరాలు మరియు రోజాలు

ఆకర్షణీయమైన
USD 79.71

ఆకర్షణీయమైన

లిల్లీలు ,రోజాలు మరియు జిప్సోఫిలా

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు
USD 84.17

స్వర్గసంబంధమైన ఆలోచనలు

లిల్లీలు , రోజాలు మరియు కార్నేషన్లు

జీవితము తీయనిది
USD 84.17

జీవితము తీయనిది

5 లిల్లీలు , కార్నేషన్లు , రోజాలు, గర్బెరాలు మరియు జిప్సోఫిలా

సమాచారముసమాచారముసమాచారముసమాచారము


The third-largest city in Jordan, Irbid is known for its high volume of universities as well as its economic focus on the service sector. Irbid is considered by many to be cultural capital of Jordan, with the amount of schools, malls, and various other hospitality businesses it contains. One beautiful green oasis within Irbid is the Sharhabil Bin Hassneh Eco Park, which is located in the Jordan River Valley. An accommodation cabin means visitors can stay there for a while, and in the park itself, there are gardens which contain black iris, roses, anemones, oleanders, broomrape, and even mountain tulips.